Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ครบรอบ 130 ปี มจร วางแนวทาง 3 ด้าน สืบสานพระราชปณิธาน วิเคราะห์พัฒนาเพื่อส่งต่อ เสริมสร้างงานวิชาการ
Date12/09/2017   Counter : 405 time

 ครบรอบ 130 ปี มจร วางแนวทาง 3 ด้าน สืบสานพระราชปณิธาน  วิเคราะห์พัฒนาเพื่อส่งต่อ  เสริมสร้างงานวิชาการ

 

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ครบรอบการสถาปนา 130 ปีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯได้สืบสานปณิฐานองค์ผู้สถาปนาคือล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ที่ต้องการให้พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนา มหาวิทยาลัยฯครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ความรู้นิสิต และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย กิจกรรมในช่วงเช้าจะมีพิธีสงฆ์และสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ”เหลียวหลังแลหน้า 130 ปี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย กล่าวต่อด้วยว่า ในโอกาสครบรอบ 130 ปีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวิชาการภายใต้กรอบแนวคิด 1 สืบสาน 2 ส่งต่อ และ 3 เสริมสร้าง ซึ่งเบื้องต้นการสืบสานนั้นก็จะสนองแนวพระราชปณิธานองค์สถาปณาด้วยการมองดูตัวเราเองเพื่อให้รู้วัตถุประสงค์การก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่มีแนวทางแน่วแน่ว่าสถาบันจะต้องจัดการศึกษาให้พระสงฆ์และประชาชนได้ศึกษาประไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง


ขอขอบคุณ : ข่าว จาก สถานีโทรทัศน์สีช่อง ๓

 

 , MCU TV

 

 

 

 

 

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    รมช.ศธ.บรรยายที่"มจร"ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต  
    "ไทย-ฮังการี"ลงนามร่วมมือพัฒนาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒  
    พระมหากษัตริย์นักพัฒนา  
    Bangkok Declaration of The Fifteenth Celebrations of The United Nations Day of Vesak May 24-27, 2018 (B.E.2561)  
    Announcing of the 2018 Bangkok Declaration  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012