Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สังฆนายกนิกายวชิรยานแห่งภูฏานสวดมนต์ถวายพระราชกุศลในหลวง
Date01/07/2012   Counter : 7122 time

มหาจุฬาฯ วังน้อย 28 มิ.ย. พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อม คณะผู้บริหาร ได้ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระลิมโปเช นังกะปา เด็นตุ๊บ พระสังฆนายกแห่งนิกายวชิรยาน ราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งได้เดินทางเป็นการส่วนพระองค์เข้าเยี่ยมชมกิจการการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมบรรยายพิเศษถวายความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนิกายวชิร ยาน แก่นิสิตได้รับฟังและเจริญพระพุทธมนต์ทำนองภูฏาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ สมเด็จพระลิมโปเชฯ กล่าวว่า "พระพุทธศาสนาทั้งนิกายเถรวาท มหายาน และวชิรยาน ต้องร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมเข้าสู่ จิตใจของชาวพุทธและชาวโลก เพื่อสร้างสันติภาพแก่มวลมนุษยชาติ การได้เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ และได้เห็นมีนิสิตที่ศึกษาพระพุทธศาสนาจำนวนมากเช่นนี้ก็รู้สึกดีใจ และขอชื่นชมพระสงฆ์ที่เข้ามาศึกษาที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ที่ตั้งใจศึกษา พระพุทธศาสนาและพร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อสังคม พร้อมกันนี้ก็จะส่งพระเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เพื่อ สานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพระพุทธศาสนาซึ่งกันและกัน"

 

ด้านพระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า "นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่สมเด็จพระลิมโปเช นังกะปา เด็นตุ๊บ ได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยในครั้งนี้ ซึ่งท่านกล่าวว่าตั้งใจจะเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนานแล้วแต่ไม่มีดอกาสได้ เข้ามา เพราะได้ทราบชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการจัดงาน วิสาขบูชาโลกมาหลายปี และพร้อมที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ระหว่างไทยและภูฏานต่อไป"

สมหมาย สุภาษิต/ข่าว/ภาพ


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
    อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
    อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
    เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
    สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012