Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มุทิตาสักการะ "พระพรหมบัณฑิต"
Date02/12/2012   Counter : 13581 time

 

พรหมบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 00:00 น.

เป็นประเพณีมานับร้อยปีแล้วว่าในวันเฉลิมพระชนมพรรษานอกจากจะมีการบำเพ็ญพระราชกุศลคือทำบุญแล้วจะทรงทำทาน คือ พระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์แก่ข้าราชการ สถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และพระราชทานเงินสงเคราะห์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุด้วย
   
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์แก่ข้าราชการเป็นอันยุติไป ส่วนเรื่องอื่นยังปฏิบัติกันอยู่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ข่าวออกมาแล้วว่าโปรดพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์พระภิกษุผู้ทำคุณประโยชน์หลายรูป
   
ปีนี้ไม่มีการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ เพราะสมเด็จในฝ่ายมหานิกาย 4 รูป ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย 4 รูป เป็น 8 รูป ตั้งไว้เต็มหมดแล้ว แต่มีการขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะเป็นชั้นหิรัญบัฏหรือจารึกชื่อในแผ่นเงินชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะในฝ่ายมหานิกายแทนตำแหน่งที่ว่างรูปหนึ่งคือเลื่อนพระธรรมโกศาจารย์ วัดประยุรวงศาวาสเป็นพระพรหมบัณฑิต
   
สมณศักดิ์ชั้นหิรัญบัฏ ชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะนั้นมีอยู่จำกัด สมัยก่อนมีแค่พระพิมลธรรม พระธรรมวโรดม พระพรหมมุนี และพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เท่านั้น ต่อมาจึงเพิ่มราชทินนามอื่นมากขึ้น ใครมาถึงชั้นนี้ก็แปลว่าจวนถึงชั้นสมเด็จแล้วละครับ
   
“ยศช้าง ขุนนางพระ” เป็นสำนวนใช้เรียกช้างหลวงและพระภิกษุที่ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ แม้ได้ก็สักแต่ว่าได้ เป็นเรื่องบ้านเมือง เอาธรรมเนียมทางโลกไปใส่ให้ ช้างและพระไม่ซู่ซ่าเหมือนเวลาพวกเราได้ยศถาบรรดาศักดิ์หรอกครับ ช้างจะเป็นคุณพระเศวตหรือเจ้าพระยาไชยานุภาพ พระจะเป็นพระครู เจ้าคุณชั้นสามัญ ชั้นราช ชั้นเทพ ชั้นธรรม ชั้นพรหม หรือชั้นสมเด็จ ก็เป็นช้างเป็นพระอยู่นั่นเอง ช้างนั้นไม่รู้สึกรู้สาแน่ ส่วนพระก็ไม่ควรยินดียินร้ายจนออกนอกหน้า ควรถือว่าได้ก็ดีเป็นโอกาสที่จะได้ทำประโยชน์เพิ่มขึ้น ต่อไปคนจะมาฟังธรรมมากขึ้นเท่านั้น แต่เรื่องอย่างนี้คนใกล้ชิดย่อมพลอยตื่นเต้นยินดีเป็นธรรมดา ยินดีกับช้างไม่รู้ว่าเรียกอะไร แต่ถ้ายินดีกับพระจะเรียกว่า “มีมุทิตาจิต” ต่อท่าน
   
ผมเองเห็นจะอดกลั้นไว้ไม่มีมุทิตาจิตอันใดกับเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ที่ได้เลื่อนเป็นพระพรหมบัณฑิตในปีนี้ไม่ได้หรอกครับ เดิมท่านเป็นชาวสุพรรณเหมือนพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ) ชื่อพระมหาประยูร ธัมมจิตโต เปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งเก่งมากเพราะสอนได้ตั้งแต่เป็นสามเณร เป็นนาคหลวงอุปสมบทเป็นพระแล้วท่านก็ยังใผ่เรียน มีบุคลิกดี พูดจาเป็นหลักเป็นฐานไพเราะน่าฟัง ความรู้ดีเรียนจบปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสดีมาก แล้วยังรอบรู้เลยไปถึงปรัชญา การปกครอง สังคมวิทยา การบริหารจัดการอีกด้วย ส่วนเรื่องทางพระพุทธศาสนาและศาสนาเปรียบเทียบนั้นไม่ต้องพูดถึง
   
ตอนผมเริ่มรู้จักท่านใหม่ ๆ ท่านยังเป็นพระมหาประยูร พระหนุ่มวัย 30 ปี ยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณเลย เวลาผมไปบรรยายหรืออภิปรายที่ไหนมักเห็นท่านนั่งฟังอยู่แถวหน้า ตอนให้ถาม คำถามของท่าน “เด็ดมาก” แสดงถึงความตั้งใจจริง ตั้งใจดีต่อวงการพุทธศาสนา ทั้งมีข้อเสนอแนะที่แยบคายหลักแหลม ในการอภิปรายที่พุทธมณฑลคราวหนึ่ง ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งฟังท่านแนะมาจากข้างล่างแล้วกระซิบกับอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ คุณหญิงเต็มศิริ บุณยสิงห์ และผมบนเวทีว่า “คอยดูนะ พระมหาหนุ่มรูปนี้ฝากศาสนาไว้กับท่านได้ ผมเห็นจะตายตาหลับ”
   
คุณหญิงเต็มศิริไปไกลกว่านั้นอีก กระซิบตอบว่า “ทำอย่างไรจึงจะให้พระหนุ่ม ๆ ความคิดดี ๆ ทันสมัยทันโลกทันคนอย่างนี้ได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารพระศาสนาสูง ๆ กับเขาบ้าง ว่าแต่ว่าใครรู้จักท่านช่วยไปนิมนต์ให้ท่านอยู่ไปให้นานที่สุด ใครอย่าบังอาจไปสึกท่านเป็นอันขาด ดิฉันแช่งให้ตกนรกไม่รู้ผุดรู้เกิดด้วย”
   
จากวันนั้น พระมหาประยูรท่านก็เจริญก้าวหน้าในวงการคณะสงฆ์มาเป็นลำดับและรวดเร็วจนได้เป็นเจ้าคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรเป็นเจ้าคณะภาค 2 ได้ปริญญากิตติมศักดิ์จากหลายแห่ง บรรยายธรรมได้สาระทันสมัยและคล่องแคล่วทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษชนิดเถียงกับฝรั่งได้ ที่ผมดีใจมากคือท่านได้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ เพราะท่านจะได้เป็นแม่แบบให้พระอื่นเก่งตามท่านไปด้วย อีกคราวหนึ่งท่านได้เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์และเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ว่าไปแล้วก็ระดับนั่งอยู่ใน ครม.สงฆ์เชียวล่ะ แต่จะทำอะไรได้ขนาดไหนยังไม่รู้ เพราะวงการปกครองคณะสงฆ์ท่านก็ถืออาวุโสและธรรมเนียมปฏิบัติเดิม ๆ อยู่มาก!
   
ขนาดเคยนั่งอยู่ใน ครม.คฤหัสถ์ ผมก็เห็นแล้วว่ามิใช่จะทำอะไร หรือคิดใหม่ทำใหม่ตามใจปรารถนาไปได้ทุกเรื่อง!
   
พระพรหมบัณฑิต รองสมเด็จพระราชาคณะรูปใหม่นี้ วงการคณะสงฆ์รู้จักท่านดีอยู่แล้ว แต่ท่านก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าในวงการบ้านเมือง ท่านนี่แหละครับที่เป็นโต้โผจัดงานวิสาขบูชาโลก เชิญนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาและพระผู้ใหญ่ทั่วโลกมาประชุมร่วมกันในประเทศไทยหลายหน จนรัฐบาลไทยพลอยได้หน้าไปด้วยหลายชุดแล้ว เวลานี้หลักสูตรอบรมดัง ๆ ที่ไหนที่คนวิ่งเต้นขอเข้าเรียนแทบจะขี่คอกัน ก็ได้ท่านนี่แหละเป็นผู้บรรยาย เรื่อง “ภาวะผู้นำ” “คุณธรรมของนักบริหาร” “คุณธรรมของคนดี” หนังสือหนังหาท่านก็แต่งไว้ร่วมร้อยเรื่อง
   
ราชทินนาม “ธรรมโกศาจารย์” นั้นปกติแล้วจะตกได้แก่พระนักปราชญ์เท่านั้น ไม่ใช่พระปลุกเสกพระเกจิ เช่น พระธรรมโกศาจารย์ วัดราษฎร์บำรุง ชลบุรี ท่านพุทธทาส ท่านเจ้าคุณปัญญา มาวันนี้ท่านได้เป็นทั้ง “พระ” “พรหม” และเป็นทั้ง “บัณฑิต” แล้วด้วยความเหมาะสม สาธุ!
   
ขอบพระเดชพระคุณคณะสงฆ์ที่เห็นประโยชน์ของพระเก่ง ๆ และส่งเสริมให้พระเช่นนี้ได้ทำงานใหญ่ ๆ ระดับนานาชาติ เป็นเกียรติเป็นศรีแก่พระศาสนาและประเทศไทย.
 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    ศธ.ตั้ง"บวรศักดิ์-พระมหาหรรษา-บรรจบ"ปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ.  
    "อธิการบดีมจร"ร่วมประชุมจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ทำเนียบรัฐบาล  
    สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต  
    ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี  
    ภรรยาเจ้าสัวไทยเบฟ รับป.พุทธศาสตรดุษฎีฯ มจร ‘ก้อง ห้วยไร่-บัวขาว’ รับเข็ม  
    พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้โอวาทงาน พิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012