Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news


Search :
 
start : Pop up a calendar to select a date       end : Pop up a calendar to select a date
     
All Classifieds

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑ ภาคที่ ๑/๕๓   :: 23/11/2010  

 

เมื่อวานนี้ (เสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน) เวลา ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ทั้ง

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องสอบราคาจ้างจัดทำห้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำคณะ จำนวน ๒ ห้อง   :: 12/11/2010  

  ผู้ฟังรายการวิทยุ AM 963 มอบหนังสือเข้าห้องสมุดคณะครุศาสตร์   :: 22/11/2010  

        รายการวิทยุ ครุศาสตร์ปริทัศน์  AM 963  พล.ม.2  เวลา 22.00-23.00 น. เสียงธรรมจากมหาวิทยาัลัยมหาจุฬาลงกรณราช...

  ครุศาสตร์ มจร.เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้นิสิต ด้วยการศึกษาอิสระ   :: 03/12/2010  

        

  ดึงพุทธสมาคมฯจีนเปิดตัวเวทีโลก   :: 08/11/2010  

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า จากการที่มหาจุฬาฯ ได้ไปเยือนและมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจว๋ ซิง รองประธานพุทธสมาคมแห...

  มจร.เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมสู่พุทธศาสนิกชนจีน   :: 08/11/2010  

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวภายหลังสักการะพระประธานวัดพระหยก นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า การเดินทางมาร่วมสัมมนาวิชาการครั้ง...