หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ปฏิทินกิจกรรม


หมวดหมู่
หน้าแรก
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
กิจกรรมสงฆ์
กิจกรรมเว็บไซต์กลาง

หน้าแรก » กิจกรรมสงฆ์

 

กิจกรรม วันที่

คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 3-1-2550

ประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ 5-3-2553

สาวิกาสิกขาลัย ขอเรียนเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมปฏิบัติภาวนา เนื่องในวันฉัตรมงคลที่ ๕ พฤษภาคมของปีนี้ 30-4-2553

พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์ 12-8-2553

แม่กองธรรมฯกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๓ 17-10-2553

 

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕