หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ปฏิทินกิจกรรม


หมวดหมู่
หน้าแรก
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
กิจกรรมสงฆ์
กิจกรรมเว็บไซต์กลาง

หน้าแรก » กิจกรรมสงฆ์

 แม่กองธรรมฯกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๓
วันที่ : 17 ตุลาคม 2553 - 20 ตุลาคม 2553
สถานที่: สนามหลวงประจำจังหวัดนั้น
ผู้ส่งข่าว: ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดกิจกรรม
 

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ปีการศึกศา ๒๕๕๓ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

  1. นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ รวม ๔ วัน วันละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ให้เวลาวันละ ๓ ชั่วโมง
  2. นักธรรมชั้นโท-เอก กำหนดสอบวันที่ ๒๒-๒๕ พ.ย. ๕๓ รวม ๔ วันเช่นกัน เวลาสอบ ๑๓.๐๐ น.
  3. ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๓ เริ่มสอบเวลา ๐๘.๓๐ น. วิชาเรียงความกระทู้ธรรม เป็นวิชาแรก เป็นวิชาอัตนัย

นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ

หมวดหมู่ : กิจกรรมสงฆ์


Print This Page Sent to Friend

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕