หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม » พระพุทธศาสนาในเซินเจิ้น: มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
เข้าชม : ๗๒๓๐ ครั้ง

''พระพุทธศาสนาในเซินเจิ้น: มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน''
 
ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม (2555)

(ที่มา: ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม )
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕