หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » นิทานพื้นบ้านอีสาน » ระบบคำของภาษาอังกฤษ
 
เข้าชม : ๗๔๓๗ ครั้ง

''ระบบคำของภาษาอังกฤษ''
 
สุกันต์ แสงโชติ (2548)

มวลดอกไม้
คือของขวัญจากสายน้ำ

งานวิจัยพบว่าดอกไม้ที่เห็นในปัจจุบันนั้น
อาจมีต้นกำเนิดจากใต้น้ำ

วอชิงตัน สำนักข่าวเอเอฟพี

1.      ดิลเชอร์กล่าวว่าเมล็ดของมันอาจ
ถูกกระแสน้ำพัดพาไปยังแหล่งน้ำ
ที่มีระดับตื้นและงอกขึ้น ณ ตรงนั้น

ไม้ดอกนี้อาจเติบโตอยู่ในทะเลสาบ
น้ำจืดที่มีระดับตื้น ในยุคสมัยเดียว
กับไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ใน
ช่วงต้นยุคครีเทเชียส (ยุคนี้อยู่ใน
ช่วงระหว่าง 63 ถึง 136 ล้านปีก่อน)

(ที่มา: วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕