หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » สาระมหาชาติ » สาระมหาชาติ ตอน พรสิบประการ
 
เข้าชม : ๑๔๒๙๕ ครั้ง

''สาระมหาชาติ ตอน พรสิบประการ''
 
กิตติพงศ์ ดารักษ์

 

ความโดยย่อ

            ตอนพรสิบประการ เป็นการกล่าวถึงเหตุที่มาของเรื่องเวสสันดรชาดก  โดยกล่าวถึงเรื่องพระนางผุสดีในอดีตจนเกิดเป็นผุสดีเทพธิดามเหสีท้าวสักกเทวราชได้ทูลขอพร ๑๐ ประการ จากพระสวามี เมื่อถึงคราวสิ้นบุญจากสวรรค์และอุบัติเป็นพระมารดาของพระเวสสันดร    เมืองเชตุดร แคว้นสีพี

 

เรื่องย่อ

            เมื่ออดีตกาลล่วงนานมา         พระนครเชตุดร แคว้นสีพี     มี

พระราชาพระนามว่า “สีวิราช”     ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ให้มีความร่มเย็นสงบสุข   พระองค์มีพระโอรสทรงพระนามว่า “สญชัย”  ต่อมาพระเจ้าสีพีราชทรงยกบัลลังก์ให้พระโอรสขึ้นเสวยราชย์แทน  และให้อภิเษกกับพระนางผุสดี พระธิดาแห่งกษัตริย์กรุงมัททราช ในอดีตชาติ  ผุสดีเทพธิดานั้น เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากิกิราช  มีพระนามว่า  “สุธัมมา”  และพระนางเคยถวายผงจันทร์แดง  (เครื่องประทินผิวชั้นสูง)   แด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระนางทรงนำไปโปรยบรรณคันธกุฎี  พระนางตั้งปณิธานกัลยาณจิตอธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคต  เมื่อสิ้นพระชนม์พระนางได้ไปบังเกิดเป็นพระมเหสีของท้าวสักกเทวราชในแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

                เมื่อถึงคราวจะสิ้นบุญจากสวรรค์พระนางได้ทูลขอพร  ๑๐

 ประการจากท้าวสักกเทวราชผู้เป็นพระสวามีก่อนที่จะไปบังเกิดในโลก

มนุษย์       พรที่พระนางผุสดีเทพธิดา

ทูลขอ  มีดังนี้

                .   ขอให้พระนางเกิดในกรุงมัททราช   แคว้นสีพี

               .ขอให้พระนางมีดวงเนตรคมงามขำและดำขลับดั่งตาลูก เนื้อทราย

                .  ขอให้พระนางมีคิ้วคมขำดั่งสร้อยคอนกยูง

                .  ขอให้พระนางได้นาม "ผุสดี"   ดังเดิมเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความหลัง    

                .   ขอให้พระนางมีพระโอรสเกียรติยศขจรไกลทั่วไปใน

ชมพูทวีป

                .   ยามทรงครรภ์ขอให้พระนางมีพระครรภ์งามไม่พองนูนดั่งสตรีสามัญชนทั่วไป
                .  ขอให้พระนางมีพระถันทั้งคู่เปล่งปลั่งงดงามดั่งบัวหลวงตูมไม่หย่อนยานคล้อยลง

                .  ขอให้เส้นพระเกศาของพระนางดำขลับตลอดชาติ
                .  ขอให้ผิวพรรณของพระนางละเอียดบริสุทธิ์ปราศจากราคี  ดุจทองคำธรรมชาติ
                ๑๐.   ขอให้พระนางได้มีอำนาจปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารเพราะความประมาท

ข้อคิดสำหรับตอน พรสิบประการ หรือ กัณฑ์ทศพร
                การทำบุญจักให้สำเร็จสมประสงค์นั้น  ตั้งกัลยาณจิตอธิษฐาน เป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ และความปรารถนาที่จะสำเร็จสมดังตั้งใจ ผู้นั้นต้องมีศีลบริบูรณ์มีศีลห้าเป็นต้น กล่าวคือ
                .   ต้องกระทำความดี
                .  ต้องรักษาความดีนั้นไว้
                .   หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้น

             (โปรดติดตามตอนต่อไป)

(ที่มา: คณะครุศาสตร์ มจร)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕