หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » สังคม » สังคมไทยคาดหวังอะไรจากเด็กวัยรุ่นปัจจุบัน
 
เข้าชม : ๔๖๖๒๑ ครั้ง

''สังคมไทยคาดหวังอะไรจากเด็กวัยรุ่นปัจจุบัน''
 
พระใบฏีกาอุดร อุตฺตรเมธี (2005)

สังคมไทย  คาดหวังอะไรจากวัยรุ่นปัจจุบัน

 

ทุกครั้งที่ผู้เขียนได้เห็นภาพของเด็กวัยรุ่นผู้หญิง แต่งตัววาบหวิวเซ็กซี่ แต่งหน้าแต่งตายั่วยวนกิเลสต่อเพศตรงข้าม  บางทีก็นั่งจู๋จี๋คลอเคลียในที่สาธารณะ

หรือเด็กวัยรุ่นผู้ชายแต่งตัวเหมือนจิกโก ขับขี่มอเตอร์ไซด์อย่างรวดเร็วเร่งรีบ ไร้สติกำกับตัวเอง และ ไม่เคยคิดเสียดายชีวิตตัวเอง  และอย่างไร้ความประมาทปัจจุบัน

สิ่งต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ วัยรุ่นกำลังทำ ทำให้ผู้ใหญ่อย่างเราต้องกลับมาคิดทบทวนถึงสิ่งที่เรากำลังปลูกฝังให้กับเด็กในสังคมไทยกันเสียใหม่แล้ว

ตัวอย่างพฤติกรรมเหล่านี้ ถ้าเราได้นึกย้อนไปถึงองค์ประกอบทางสังคมไทยเรา เราได้สัมผัสกับสังคมหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีแต่ไร่นา หาสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ แล้วตัวอย่างของการแต่งตัวเซ็กซี่  แต่งหน้าแต่งตาทำตัวรวยเพื่อจะให้ผู้หญิงมาติดพันและหวังฟันผู้หญิง  คงจะหาได้ยากมากในสังคมไทย จึงมีคำถามว่า พวกเด็กวัยรุ่นได้ซึมซับเรียนรู้วัฒธรรมเหล่านี้มาจากไหน จึงยอมเอามาเป็นตัวอย่างของการดำเนินชีวิตปัจจุบันแบบไร้ความอาย

ท่านผู้อ่านหลายท่านคงจะมีความคิดว่า เป็นเพียงแค่ความคิดและการกระทำในช่วงวัยรุ่นเท่านั้น

แต่ถ้าเรามองย้อนความคิดให้ลึกลงไป พวกเราในฐานะผู้ใหญ่คงจะคิดให้มาก ๆ และคิดให้ลึก ๆ ว่า ถ้าทัศนคติเหล่านี้ฝังอยู่ในจิตใจของเด็กวัยรุ่นแล้ว จะเป็นสิ่งที่ติดตัวกลายเป็นเป็นนิสัยและการกระทำจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่

เด็กถ้าเรามองแล้วเหมือนกับผ้าขาวที่รอสีแต้ม  เปื้อนหรือแจ่มก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่

เราในฐานะผู้ใหญ่ อยากจะให้เขาเป็นผู้มองโลกในแง่ที่ดีและเติบโตท่ามกลางสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดีงาม ไม่อยากให้สิ่งที่เห็นคือสังคมกำลังปลูกฝังความคิดที่สกปรกทำให้เด็กได้แปดเปื้อนไปด้วยสิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ กระตุ้นให้เกิดราคะตัณหาตั้งแต่อายุน้อย ๆ  เพราะ

“เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า  ทำทีท่าละม้ายคลายแม่พ่อ

ผ้าผู้ใหญ่ดี เด็กก็ดีตามเหล่ากอ  ถ้าผู้ใหญ่บ้าเด็กก็บอพอ ๆ กัน”

เมื่อมองย้อนดูสาเหตุแล้ว เกิดจากผู้ใหญ่ในสังคมที่ชื่นชมกับกระแสแห่งการบริโภคที่ไหล่บ่าจากวัฒนธรรมตะวันตกโดยรับเอาเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่โดยไม่ได้ไต่ตรองและปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิปัญญาและวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย

สิ่งที่เห็นปรากฏอยู่เป็นประจำทุกวันคือ  เปิดทีวีก็มีแต่ละครน้ำเน่า เกมโชว์บางเกมก็ไร้สาระมุ่งให้เด็กเป็นคนที่อยากได้เห็นแก่ตัวมากขึ้น และแถมโฆษณาที่มุ่งแต่หลอกขายของแก่เด็กอย่างไร้จริยธรรม

ด้านรายการวิทยุ คิดอยากจะฟังเพลงเปิดวิทยุก็มีแต่เพลงที่มีเนื้อหาชวนฝันเฟื่อง มีแต่ความลุ่มหลงไขว่คว้าหาความรัก ฟังผู้ดำเนินรายการก็มีแต่ชวนซื้อนั้นซื้อนี่ โดยเฉพาะมือถือรุ่นไหนอินเทรนด์ของยี่ห้อไหนกำลังดัง ยั่วยวนกิเลสให้เด็กวัยรุ่นเกิดความอยาก ที่จะต้องมีให้เหมือนคนอื่นให้ได้

ดูด้านอินเตอร์เนตก็ไม่วายแทนที่จะได้รับข่าวสารที่ทันสมัยกลับแฝงไปด้วยเวปไซด์ที่สื่อทางลามกอนาจาร ที่วันที่คืนดีโผล่มาให้เห็นโดยไม่ได้รับเชิญ

ทุกวันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนในสังคมไทยมากมายเหลือเกิน ไม่ว่าจะอยู่ทีไหน สามารถเข้าได้ทุกที่ ทุกเวลา แต่ที่ต้องตระหนักและเอาใจใส่มากที่สุดคือเรื่องของจริยธรรม เพราะคนในสังคมปัจจุบันคือมองเป็นสิ่งที่ไร้ค่า และแทบจะลืมสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้ว

สังคมไทยกลายเป็นสังคมยุคใหม่ ที่เจริญไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ยิ่งความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทันสมัยเท่าใด จริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยก็เริ่มเลือนรางจางหายไป  คุณธรรมที่พึงจะมีแก่คนในสังคมก็เริ่มตกต่ำลงไปทุก ๆวัน กลายเป็นพลวัตที่ทำให้เกิดความสับสนในชีวิตมนุษย์อันเกิดจากการพัฒนาที่รวดเร็ว  ผู้เขียนเอง  ไม่ได้มีความคิดต่อต้านความเจริญเหล่านี้แต่อย่างใด  แต่การเจริญทางเทคโนโลยีและการนำมาบริโภคโดยเฉพาะกับเด็กวัยรุ่นเยาวชน  เราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ควรที่จะใส่ใจและตระหนักให้มากและควรมีจิตสำนึกที่จะไม่นำสื่อที่ชักจูง มอมเมาปลูกฝังค่านิยมที่ผิด จนเด็กเยาวชนจะมีนิสัยฟุ่มเฟือย และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาสมและผลสุดท้ายสังคมก็จะกลายเป็นสังคมที่ไร้คุณธรรมและจริยธรรม

อยากจะให้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ควรกำหนดมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด มีขอบเขต และยึดมั่นในจริยธรรมในอาชีพ และควรที่จะตระหนักอยู่เสมอว่า เด็กได้รับอะไรไปจากเราบ้าง  อย่างน้อยที่สุดเด็กได้รับรู้หรือเรียนรู้ตัวอย่างจากเราแล้วกลับกลายเป็นการสร้างจุดดำขาวให้สร้างปัญหาในชีวิตให้กับเด็กในระยะยาว ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยเป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน ที่พ่อแม่มักจะให้อิสระในด้านความคิดกับเด็ก ๆ มักปล่อยให้เด็ก ๆ เติบโตมาในสังคมที่อาศัยสิ่งไม่มีชีวิตและยึดติดกับวัตถุภายนอกร่างกายเกินไป  เด็ก ๆ เคยชินกับความสะดวกสบายกับการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ แซทผ่านทางอินเตอร์เนต ปล่อยให้ภาพยนตร์ต่างประเทศ  ดีเจทางวิทยุ ละครน้ำเน่า เกมโชว์ทางโทรทัศน์  รวมทั้งเวปโป๊ที่แฝงมาในรูปอินเตอร์เนตมามีบทบาทสำคัญในชีวิต กล่อมเกลาชีวิตเด็กเยาวชนให้ลุ่มหลงไปกับกระแสนิยม ซึ่งจะเป็นการบ่อนทำลายศีลธรรมที่ดีงามของสังคมไทยไปจนหมดสิ้น

ผู้เขียนอยากจะเห็นสถาบันครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ ได้ใส่ใจให้เด็กเยาวชนมีนิสัยแห่งการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  โดยเด็กใฝ่ใจศึกษา มีจรรยามารยาทที่งดงาม ไม่วู่วามตามกระแสสังคมโลกเกินไป และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไม่ไหล่ไปตามกระแสแห่งตะวันตก  และอยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เยาวชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพราะจะได้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

                                                                                 

(ที่มา: -)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕