หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
ภายในระบบ
หลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
เอกสารประกอบการสอน
ตำราวิชาการ
บทความวิชาการ

หน้าหลัก » บทความวิชาการ » วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช : จากอดีตสู่ปัจจุบัน
 
เข้าชม : ๗๐๑๒ ครั้ง

''วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช : จากอดีตสู่ปัจจุบัน''
 
จักนรินทร์ เหลืองอ่อน (2500)

วันนี้คำว่า “วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช”  เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นกว่าเดิมอย่างกว้างขวาง ทั้งในคณะสงฆ์ ระบบราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป แต่ใครจะทราบบ้างว่ากว่าจะมาถึงวันนี้        ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการสอนก่อเกิดการประสานงาน และพัฒนาองค์ความรู้จนทำให้เกิดคำว่า “วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” ขึ้นมา 

ถ้าลองมองย้อนกลับไป ผู้เรียบเรียงได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลจากท่านผู้รู้หลายท่าน ตลอดจนเอกสารรายงาน คำประกาศ คำสั่ง และอื่นๆ ทำให้ทราบว่า เรื่องราวความเป็นมาที่ผ่านมานั้นควรค่าแก่การจดจำ เพื่อสืบทอดถึงความเป็นมาของหน่วยงานแห่งนี้ในภายภาคหน้าแก่อนุชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจ ดังคำพูดที่ว่า “อดีตบอกถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันบอกถึงอนาคต”

(ที่มา: .)
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕