หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
มหาปัญญาวิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
MCU


มหาปัญญาวิทยาลัย
Mahapanya Vidayalai

ผู้บริหาร :
องพจนกรโกศล

Director :
Phra Deepan Chhetri

Homepage :
http://www.mahapanya.ac.th/

โทรศัพท์ : Contact Number

+66-74-243558

โทรสาร : Fax Number:
+66-74-243558

สำนักงานกลาง : Address
เลขที่ 635/1 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
635/1 Thamanoonvithi Rd. Hatyai, Songkhla, 90110. Thailand

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : E-mail
info@mahapanya.ac.th
OR
Phra Gyanandra Dewan(Librarian)
Contact No. +66-840838382, +66-891845462, 074-243558
E-mail: (athit_20@hotmail.com)


ลักษณะหน่วยงาน :
สถาบันสมทบ
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Mahapanya Vidayalai 635/1 Thammanoonvithi Rd. Hatyai, Songkhla 90110
Tel./Fax: (66-74) 243-558
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2548