หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซินจู สาธารณรัฐไต้หวัน
MCU


มหาวิทยาลัยสงฆ์ชิง จู ไต้หวัน

Also Known As :
ChingJou

Affiliated Institutes Rector:
Ven.Ching Hsin

Homepage:
http://www.chingjou.org.tw/

Email Address :
chingjou@ms9.hinet.net

Phone :
+RRR 7-631-2069

Fax:
+RRR 7-631-8112

Main Office :
Kuang Te Temple
76 Kang-hou Village, Alien Township, Kaohsiung County 82204 Taiwan.


Unit type :
Affiliated Institutes

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Kuang Te Temple, 76 Kang-hou Village, Alien Township, Kaohsiung County 82204 Taiwan.