หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » ติดต่อ
  » ระบบข่าว
 
 
โฮมเพจ
วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรียนเชิญโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการ "ค่ายพุทธบุตร" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมสำหรับนักเรียน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๐ อ่านรายละเอียดที่ได้ที่นี่ [คลิกอ่านรายละเอียด]

สนใจติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๓-๓๒๗๗ หรือส่งมีเมล์มาที่ mcuphrae@hotmail.com

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มจร.วิทยาเขตแพร่ เลขที่ 111 ถนนยันตรกิจโกศล หมู่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22 มกราคม 2558