หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัดนครพนม
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » โครงสร้าง
  » ติดต่อ
  » บุคลากร
  » ประวัติ
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ระบบถามตอบ-FAQ
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » สาขาวิชาที่เปิดสอน
 
 
โฮมเพจ
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัดนครพนม

มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ผู้บริหาร
พระมหาวรรณชัย ชยวณฺโณ,ดร.

ท่านสามารถเข้าชมข่าวสารทางเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
                                          http://www.mcunkp.ac.th

Email Addrees :

didi1979_1@hotmail.com

โทรศัพท์ :
0-4254-0038-9 ภายใน 11

ลักษณะหน่วยงาน :
หน่วยงานระดับวิทยาลัยสงฆ์ อยู่ภายใต้สังกัดวิทยาเขตหนองคาย


 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 1 มิถุนายน 2553