หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » โครงสร้าง
  » ติดต่อ
  » บุคลากร
  » ประวัติ
  » แผนงาน/โครงการ
  » กระดานสนทนา
  » การจัดการรูปภาพ
  » ข้อมูลวิชาการ การวิจัย
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ระบบถามตอบ-FAQ
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » ระเบียบ
  » สารบัญเว็บไซต์
  » สถิติ
  » สาขาวิชาที่เปิดสอน
 
 
โฮมเพจ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ขณะนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการ Internet Wireless ทั่วบริเวณวิทยาลัยสงฆ์ ให้แก่บุคลากร และนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์ ด้วยความเร็วขนาด 10mb บุคลากรและนิสิตที่มีความประสงค์ใช้งาน กรุณาแจ้งความประสงค์ยืนยันตัวตนกับ Admin ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น๒ และเมื่อได้รับ User&Password แล้วกรุณาเปลี่ยน Password เพื่อป้องกันการแอบอ้างด้วยนะครับ.... Admin 0873188828
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย