หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » รรมการบริหาร
  » โครงสร้าง
  » ติดต่อ
  » บุคลากร
  » ประวัติ
  » ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  » การจัดการรูปภาพ
  » ข้อมูลวิชาการ การวิจัย
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » ระเบียบ
  » สารบัญเว็บไซต์
  » สถิติ
 
 
โฮมเพจ
โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของมหาจุฬาฯ ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
 
ผู้บริหาร 
        พระราชธรรมสารสุธี
        ผู้อำนวยการห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

เว็บไซต์ใหม่ : http://www.mcussk.ac.th

Email Address : mcussk@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ
   ๖๗ หมู่ ๒ บ้านง้อ ตำบลน้ำคำ
   อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
   โทรศัพท์ : ๐-๔๕๖๑-๗๙๐๓
   โทรสาร : ๐-๔๕๖๑-๗๙๐๖
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ 67 ม.2 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร0-4561-7903, 0-4561-7905, โทรสาร 0-4561-7906
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 3 มิถุนายน 2555