หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


ข้อมูลเรื่อง


มหาวิทยาลัย


การบริหาร

วิชาการ

การวิจัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

คณะและส่วนงาน

ทำบุญกับมหาจุฬาฯ

งานบริการวิชาการแก่สังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎระเบียบและประกาศ


ข้อมูลสำหรับ

อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

สมาคมศิษย์เก่า  สถิติเข้าชมส่วนงาน  
ของวิทยาเขต
คลิ๊กเพื่อเลือกส่วนงาน
กรุงเทพ ฯ
คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์
ห้องเรียน
Untitled Document
สารจากอธิการบดี

   สถานะ บทบาท และทิศทาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. ...อ่านต่อ...

ข่าวเด่น
‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’

https://2.bp.blogspot.com/-q55qjh9PHCA/W8B8XkczUII/AAAAAAAAK0U/sgI7gwNGQOouBgfr33faXRntR92NUtz6wCLcBGAs/s1600/cats2.jpg

‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพร อ่านต่อ » »


ข่าวประชาสัมพันธ์
  สมเด็จพระสังฆราชประทานคติธรรมวันวิสาขบูชาโลก...  
  Welcome Address by Phra Brahmapundit on The Opening Ceremony of Vesak 2018...  
  Honorable Prime Minister of Bhutan Keynote Speech on The Opening Ceremony of Vesak 2018 ...  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562 ...
  รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25 ปี 2562...
  อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) ถวายรายงานและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์กรนิสิต มจร...
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑...
  ขอนิมนต์ เชิญ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล...
  “รองอธิการบดี มจร ประชุมติดตาม และเตรียมข้อมูลเพื่อตั้งงบปี 63...  
  'อธิการบดีมจร'ย้ำ!คุณูปการพุทธต่อสังคมโลกที่จีน...
  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย...
  รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25 ปี 2562...
  ทำความดีเพื่อพ่อวันพ่อแห่งชาติ มจร ประชุมกับพระธรรมทูตมาจากต่างประเทศ...
  อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) ถวายรายงานและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์กรนิสิต มจร...
  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย...
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑...
  มจร ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เตรียมงานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ...
  เจริญพระพุทธมนต์ น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙...
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑ ...
  แจ้งนัดประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่่ คณะพุทธศาสตร์ ประชุมครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑...
  เริ่มแล้ว...สำหรับการบำเพ็ญบารมีในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑...
  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพโยมมารดา พระครูโสภณสรกิจ ...
  ผังแสดงสถานที่จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑ ...
  ปฐมนิเทศนิสิต เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑...
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ฯ ประจำปี ๒๕๖๑...
  ประชุมสภาวิชาการ มจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑...
  ประชุมเรื่องการพัฒนาและยกระดับโครงการปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต...
  ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑...
  ประชุมรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560...
  การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพบุคลากรการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ครั้งที่ ๑๒...
  ผู้อำนวยการเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน สมศ.รอบ ๔"...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  รับฟังคำวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ มจร ส่วนกลาง...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ วส.พุทธโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
  ประะกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลาไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร...
  -ร่าง- เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562 ...
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม...
  บัณฑิตวิทยาบัย เปิดรับสมัครสินิตใหม่...  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี และหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปีการศึกษา 2561...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...  
  รับสมัครผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...  

บทความ
   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ... :: พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.
   “การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองระดับอุดมศึกษา”... :: พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.
   พลังนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ : พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมต้นแบบการเรียนรู้ สู่ความเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย... :: กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
   เพชรดีต้องผ่านการเจียระไน... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   พัฒนาความรู้ ควบคู่การปฏิบัติงานจริง... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตามดู รู้ทัน... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ศรัทธาก็จะเกิด... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   พระธรรมทูต : ผู้แทนของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา... :: พุธทรัพย์ มณีศรี
   ๖ เทคนิคการสอนนิสิตนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทฤษฎี ABL... :: ดร.สานุ มหัทธนาดุลย
   ๙ เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิชิตทุนอุดหนุนการวิจัยระดับชาติ... :: ดร.สานุ มหัทธนาดุลย


ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ รายละเอียด
อ่านทั้งหมด
บริการต่างๆของมหาจุฬาฯ
ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม 13 ฟอนแห่งชาติ
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี วิปัสสนาไทย
โรงเรียนวิถีพุทธ


Rector's Channel
ระบบทะเบียนนิสิต
อีเมล์มหาวิทยาลัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การเรียนการสอนออนไลน์
การทำข้อสอบออนไลน์
รับสมัครนิสิตใหม่
vesak
 
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ถ่ายทอดสด
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์
MCU e-Book
ดาวน์โหลด
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิสก์
ระบบวารสารออนไลน์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
มีเดียไลบรารี่ออนไลน์
แจ้งปัญหา
แจ้งปัญหา
 

 

สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th  โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐