Untitled Document
  พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์...  
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม...  
  ‘อธิการบดี มจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ (เพิ่มไฟล์บันทึกการบรรยาย)...  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙...  
  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานสงฆ์กล่าวถวายพระพรชัยมงคลในพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา...
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
  สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ถวายรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" แก่พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี "มจร"...
  ยายสกลฯร่ำไห้!คณะสงฆ์จาก"มจร"ไปโปรดถึงที่...
  อธิการบดี"มจร"สั่งจัดชุดช่วยเหลือชาวสกลนคร คณะทำงานเตรียมลงพื้นที่ 1 ส.ค.นี้...
  มจร ติดอันดับ ๓๕ มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ประจำปี ๒๕๖๐...  
  กำหนดการพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา...
  ทำความรู้จักกับ ตราเจ้าคณะจังหวัด "จังหวัดฉะเชิงเทรา"...
  พิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติมุนี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙)...
  กำหนดการรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พระราชปริยัติสุนทร แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา...
  คณะนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...
  การแต่งกายของนิสิต (คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จำนวน ๗ รายการ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...  
  (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา_การจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ ...  
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างหมู่กุฏิสงฆ์...
  ชี้สถานที่และชี้แจงเพิ่มเติมก่อสร้างศาลาการเปรียญ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60...  
  ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...  
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดสอบข้อเขียนสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์(เสาร์-อาทิตย์)...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาคพิเศษ)...  
  บรรยากาศการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ประจำปี 2560...