หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมมุทิตาสักการะ พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)
วันที่ ๒๒/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๒๑๖๖ ครั้ง

ขอเรียนเชิญเจริญพร ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ พระนิสิตนักศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ พระสุนทรธรรมเมธี หรือพระครูอมรธรรมนิเทศก์ ที่เรา ๆ ท่าน ๆ รู้จักกันดี ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์  พระเดขพระคุณพระสุนทรธรรมเมธี ถือว่าเป็นคณาจารย์รุ่นบุกเบิกในการจัดการศึกษา ของ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่งของท่านล่าสุด คือเป็นอดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์

ในวโรการเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ที่ราชทินนาม "พระสุนทรธรรมเมธี" และศิษยานุศิษย์ ได้จัดฉลองสมณศักดิ์ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงมุทิตาฯ

รถออกที่วิทยาเขตสุรินทร์ เวลา ๑๒.๓๐ น.

 

ประวัติพระสุนทรธรรมเมธี
                                                                              
                                                                             พระสุนทรธรรมเมธี 

                                                           (สุเทพ  อาสโภ/บุตรโสภา)  อายุ   67   พรรษา 47
                                     น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ศน.บ.(ศาสนาปรัชญา),M.A.(Edu) Ph.D.(Philosophy)
                                                                                *************
ชาติกาล  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2487  บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ต.กันทรารมย์ (เดิม ต.เมืองไผ่) อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

นามบิดา  นายโระ  นิทะรัมย์ บ้านเมืองไผ่  ต.เมืองไผ่

นามมารดา  นางบิน  บุตรโสภา  บ้านปรีเวง ต.เมืองไผ่

บรรพชา   เมื่อพ.ศ.2501 โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ (จาด ธมฺมทินฺโน)วัดคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

อุปสมบท  เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2507 ณ พัทธสีมาวัดคันธารมย์ โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์


                "พระมงคลรังษี"  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระสัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูบริหารนันทคุณ วัดบ้านหนองขอน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่งปัจจุบัน

             1. เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
             2. เป็นผู้จัดการโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)
             3. เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
             4. เป็นพระจริยานิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์

ด้านการศึกษา

             1. พ.ศ.2500  จบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนยาว อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
             2. พ.ศ.2501  สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักศษสนศึกษาวัดคันธารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
             3. พ.ศ.2502  สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดกทลิวนาราม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
             4. พ.ศ.2503  สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดกลาง พระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์
             5. พ.ศ.2512  สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร
             6. พ.ศ.2515  สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานครและสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
             7. พ.ศ.2522  สำเร็จการศึกษา ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
             8. พ.ศ.2523  สอบได้ประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษา (พ.กศ.) สนามสอบจังหวัดบุรีรัมย์
             9. พ.ศ.2527  สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยปัญจาบ เมืองจันดิการ์ ประเทศอินเดีย
             10. พ.ศ.2551  สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

ตำแหน่งหน้าที่ ด้านการปกครองคณะสงฆ์

             1. พ.ศ.2525  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
             2. พ.ศ.2534  ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
             3. พ.ศ.2537  ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอกระสัง
             4. พ.ศ.2537  เป็นเจ้าคณะตำบลกันทรารมย์
             5. พ.ศ.2537  ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ ในเขตอำเภอกระสัง
             6. พ.ศ.2546  เป็นเจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย และพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองอำเภอพลับพลาชัย และสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
             7. พ.ศ.2552  เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (9 พฤษภาคม) และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
             8. พ.ศ.2537  ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอกระสัง

ตำแหน่งหน้าที่ด้านการศึกษา

             1. พ.ศ.2531-2544 (รวม 14ปี) เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
             2. พ.ศ.2535  เป็นผู้จัดการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา และครูใหญ่โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา วัดท่าสว่าง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
             3. พ.ศ.2536-2537 เป็นรองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยามหาจุฬาฯ
             4. พ.ศ.2542  เป็นผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
             5. พ.ศ.2542-2546  (3 สมัย 6 ปี) เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11
            

รางวัลที่เคยได้รับ   
     1. พ.ศ.2534 ได้รับพระราชทานรางวัล พระ-ครู ผู้บริหารดีเด่น มูลนิธิสมาน-เบญจา แสงมะลิ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ พระราชวังดุสิต
     2. พ.ศ.2537  ได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
     3. พ.ศ.2538  ได้รับยกเป็นวัดอุทยานการศึกษา กรมการศาสนา
     4. พ.ศ.2543   ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น จากกรมการศาสนา
     5. พ.ศ.2545   ได้รับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันวิสาขบูชา
                             ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
     6. พ.ศ.2552   ได้รับรางวัลนักจัดรายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรมดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 

งานเผยแพร่
        - บรรยายธรรมประจำสถานีวิทยุ ทอ.021 บุรีรัมย์ เวลา 05.00 - 05.30 น. จันทร์ - เสาร์
 

ประสบการณ์ต่างแดน
        1. พระธรรมทูตสายต่างประเทศประจำวัดนครธรรม ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ
        2. นมัสการสังเวชณียสถาน อินเดีย 3 ครั้ง
        3. ทัศนศึกษา จีนแผ่นดินใหญ่ เซียงไฮ้ , หังโจว , ปักกิ่ง

สมณศักดิ์   
พ.ศ. 2553 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราขทินนามที่ "พระสุนทรธรรมเมธี" (5 ธันวาคม 2553)
 


แหล่งข่าว : วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕