หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร รับถวายรางวัลปูชนียบุคลด้านภาษาไทย
วันที่ ๓๑/๐๗/๒๐๑๑ เข้าชม : ๑๓๓๕๕ ครั้ง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติและรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี2554 จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 13 คน อาทิ พระธรรมโกศาจารย์ (ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ธมฺมจิตโต) ศ.พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร คุณหญิงคณิตา เลขะกุล ศ.ธวัช ปุณโณทก ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ศ.กิตติคุณ ดร.วิจินตน์ ภาณุพงศ์ ผศ.วิพุธ โสภวงศ์ พล.ต.มรว.ศุภวัฒย์ เกษมศรี และนายอาจิณ จันทรัมพร

 

 
       ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวต่างประเทศ 17คน อาทิ นายกันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายธีรภาพ โลหิตกุล น.ส.นภา หวังในธรรม นายนิติพงษ์ ห่อนาค พล.ต.ประพาศ ศกุนตนาค นายประภัสสร เสวิกุล นายปราโมทย์ สัชฌุกร นายศุ บุญเลี้ยง นางสินจัย เปล่งพานิช นาวาอากาศโทสุมาลี วีระวงศ์ นายสัญญา คุณากร นายเอนก นาวิกมูล ศาสนาจารย์ ดร. เอสเธอร์ เวคแมน และนางศริสตี แอนน์ เคนนีย์ บราวน์ฟิลด์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย

      ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น 9 คน อาทิ พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร) ดร.ฉันทัส ทองช่วย นางสาวนฤมล มั่นวงศ์วิโรจน์ นายบุญธรรม เทิดเกียรติชาติ นายพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ นายเมืองดี นนทะธรรม และผศ.สนิท บุญฤทธิ์ รางวัลการประกวดเพชรในเพลงให้แก่ศิลปินนักร้อง 20 คน อาทิ น.ส.ธนพร แวกประยูร นายอุเทนพรหมมินทร์ น.ส.เตือนใจ ศรีสุนทร (ฝน ธนสุนทร) นายสร่างศัลย์ เรืองศรี(หนูมิเตอร์) และรางวัลผู้มีผลงานสร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนรักษ์ภาษาไทย 13 คน
      จากนั้นนายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาภาษามีความผันผวนไปตามกระแส ซึ่งได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ และเทคโนโลยี มีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาษาไทยเสื่อมลง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ราชบัณฑิตยสถาน ก็ได้มีการจัดทำพจนานุกรม คำศัพท์ต่างๆ ออกเผยแพร่เป็นระยะ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจ และจะต้องร่วมกันสืบสาน และอนุรักษ์ภาษาของชาติไว้ให้มั่นคงยั่งยืน สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงห่วงใยการใช้ภาษา ไทยของคนไทย
      นางศริสตี แอนน์ เคนนีย์ บราวน์ฟิลด์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นโอกาสพิเศษอย่างมาก ที่ผ่านมาตน ได้ฝึกเรียนภาษาไทยจากวอชิงตัน ดีซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนเข้ารับตำแหน่งทูตประจำประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลา7 เดือน ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสน่ห์ มีเสียงเพราะ และเป็นเอกลักษณ์ สำหรับคำภาษาไทยที่รู้สึกชอบและประทับใจคือคำว่า มหาวิทยาลัยเพราะมีเสียงไพเราะ

 

 

 

ที่มา : http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=522015

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  " กงล้อแห่งชีวิตพระพรหมบัณฑิต : นักปราชญ์ผู้เป็นแรงบันดาลใจของชีวิต : พระผู้ทรงอิทธิพลทางด้านจิตวิญญาณ : กระบวนการจัดการความรู้ของนักปราชญ์ : เส้นทางการพัฒนาตนของบัณฑิต : "  
  มจร จัดงานประชุม ICDV เลขาสำนักรัฐมนตรีพุทธศาสนาของศรีลังกา รายงานผลของการจัดวิสาขะครั้งที่ ๑๔  
  พิธีปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (3rd MCU Contset)  
  งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร  
  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร หวั่นโพสต์มารว่อนสร้างเครือข่ายพุทธต้าน  
  "๑ ทศวรรษ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและกิจกรรม 3rd MCU Contest"  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕