หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ ท่วมหนัก ตัดไฟ พระเณร 130 รูป ติดเกาะ
วันที่ ๑๓/๑๐/๒๐๑๑ เข้าชม : ๒๖๕๐๘ ครั้ง

 ตั้งแต่ค่ำวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ หลังสมเด็จพระเทพฯ เสด็จกลับไม่นาน น้ำบ่าเข้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาจุฬาฯ ได้มอบหมายพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาน จนฺทสาโร)  พร้อมด้วยทีมงานร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย พยายามกั้นไม่ให้น้ำเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่ไม่สำเร็จ ทั้งนี้เนื่องปริมาณน้ำมหาสาร ท่วมรอบมหาวิทยาลัย 

                  ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาประจำ ณ มจร วังน้อย จำนวน ๑๒๙ รูป และระหว่างวันที่ ๑ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่มหาวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนจิตลดา จัดโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้เปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย

                 การสัญจรภายในต้องใช้รถสูงเท่านั้น ถึงจะเข้าภายในได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารนำรถมาอำนวยความสะดวกเป็นระยะ บางอาคารเริ่มตัดไฟฟ้า เนื่องจากปริมาณน้ำสูงกว่าหม้อแปลง เกรงว่าจะเกิดอันตราย อาคารหอฉัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถใช้การได้ สิ่งที่ต้องการเพิ่มคือน้ำดื่ม เรือ รถยนต์ขนเครื่องครัว อาหารและสิ่งของจากถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยไปที่อาคารหอฉัน เนื่องจากรถเหล็กไม่สามารถวิ่งได้ ต้องใช้รถยกสูงเท่านั้น
                 ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ไม่สามารถใช้การได้ ติดต่อได้เฉพาะเมือถือเท่านั้น 
                 วันปาวารณาออกพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์ต้องมาปาวารณาออกพรรษา ณ อาคารหอฉันแทน เนื่องจากไม่สามารถไปลงอุโบสถได้ 
                ในส่วนของการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดเปิดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ พระธรรมโกศาจารย์ได้สั่งการให้เลื่อนไปเปิดวันที่ ๒๘ ตุลาคม แทน 
                น้ำท่วมครั้งนี้ คงจะโทษใครไม่ได้ เป็นเรียนที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการพื้นฟูเยียวยา ลังน้ำลด ผู้บริหารทุกภาคส่วนจะต้องปรึกษาหารือ วางแผนกันหนัก สิ่งสำคัญประการหนึ่ง การสร้างวิสัยทัศน์ วางแผนกลยุทธ สร้างความรักความสามัคคี ในองค์กร งานหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทำมาตลอด คือการบริการวิชาการแก่สังคม  ที่ มจร วังน้อย อยุธยา ถือเป็นสถาบันผลิตบุคลากรสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นแกนหลัก เป็นกลไกลที่สำคัญ ที่จะนำพาที่พึ่งทางจิตใจและสังคม เพราะฉะนั้น หลังน้ำลดทางรัฐบาลจะต้องทุ่มเงินงบประมาณในการพื้นฟูที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉพาะในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้ผลกระทบและความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้
                   ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านทางธนาคาร บัญชีธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาสำนักราชดำเนิน  เลขบัญชี ๐๐๒-๒-๗๗๔๘๓-๐ ชื่อบัญชี “มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย”
                   มีบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ทุกบัญชี ดังนี้
                   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา(ย่อย)ท่าพระจันทร์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๑๔-๒-๐๖๕๖๘-๗   ธนาคารกรุงเทพ สาขาธนบุรี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๐๗-๐-๕๙๕๗๔-๗   ธนาคารกรุงศรี สาขาลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๐๖-๑-๒๐๘๑๔-๗

บริจาคที่
๑. ฝ่ายธรรมวิจัย ห้อง ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร ๐๒-๒๒๑-๔๘๕๙,๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗
๒. ฝ่ายธรรมวิจัย อาคารบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ถนนพหโยธิน กิโลเมตรที่ ๕๕ ติดวงแหวนรอบนอก ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ - ๕
๓. ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น หรือ ร้านที่มีสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ ชื่อมูลนิธิ “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
การบริจาคทุกครั้ง ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดย่อนภาษีได้
ติดต่อ.. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ถึง ๕ ๐๒-๖๒๓-๖๓๒๕, ๐๒-๒๒๒-๒๘๓๕ แฟ็กซ์ ๐๒-๒๒๖-๖๒๕๒, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๖ 
 ดต่อสอบถามรายละเอียดร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ ฝ่ายธรรมวิจัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร 02-226-6027, 02-222-2835,02623-6325 ต่อ 1000 
  
  ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง  รายงานจากอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วังน้อย อยุธยา


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ศธ.ตั้ง"บวรศักดิ์-พระมหาหรรษา-บรรจบ"ปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ.  
  "อธิการบดีมจร"ร่วมประชุมจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ทำเนียบรัฐบาล  
  สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต  
  ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี  
  ภรรยาเจ้าสัวไทยเบฟ รับป.พุทธศาสตรดุษฎีฯ มจร ‘ก้อง ห้วยไร่-บัวขาว’ รับเข็ม  
  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้โอวาทงาน พิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕