หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๐๒/๐๓/๒๐๑๒ เข้าชม : ๑๖๕๔๒ ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Share
รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕
รับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

 

 ขายใบสมัคร 
๑๙  มกราคม ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕
รับสมัคร
๑  กุมภาพันธ์ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
สอบข้อเขียน
๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
สอบสัมภาษณ์
๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
ประกาศผลสอบคัดเลือก
๒๔
  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
สถานที่สอบ
- วัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
๒๙ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
เปิดภาคการศึกษา
  มิถุนายน  ๒๕๕๕
คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คณะพุทธศาสตร์   
                                                     
- สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา  ศาสนา (บรรพชิต)
- สาขาวิชา  ภาษาสันสกฤต (บรรพชิต)   
- สาขาวิชา  ปรัชญา  (บรรพชิต/คฤหัสถ์)  
- สาขาวิชา  พระอภิธรรม (คฤหัสถ์)        
- พุทธศิลปกรรม (วิทยาเขตเชียงใหม่)
คณะครุศาสตร์                                                           
- สาขาวิชา  สังคมศึกษา (บรรพชิต/คฤหัสถ์)        
- สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ (บรรพชิต/คฤหัสถ์)       
- สาขาวิชา  การสอนพระพุทธศาสนา  (บรรพชิต/คฤหัสถ์)  

คณะมนุษยศาสตร์                                                                            

- สาขาวิชา  ภาษาไทย (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา
  ภาษาอังกฤษ  (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา  พุทธจิตวิทยา (คฤหัสถ์)                 
- สาขาวิชา  จิตวิทยา (บรรพชิต/คฤหัสถ์)  
คณะสังคมศาสตร์                                                        
- สาขาวิชา  รัฐศาสตร์ ๒ วิชาเอก คือ
  ๑. วิชาเอกการปกครอง (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 
  ๒. วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (บรรพชิต/คฤหัสถ์)      

- สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ (บรรพชิต/คฤหัสถ์)      
- สาขาวิชา  สังคมวิทยา  (บรรพชิต)       
- สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ (บรรพชิต) 

สถานที่ขายใบสมัคร
๑. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กองทะเบียนและวัดผล  วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐  ห้อง ๓๑๐ (มุขตะวันตก) ชั้น ๓  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑  ภายใน ๑๑๐๕

๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กองทะเบียนและวัดผล  อาคารเรียนรวม  โซน ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒ 
๓. ฝ่ายธรรมวิจัย  ห้อง ๑๐๖  อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุฯ  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  โทร. ๐๒-๖๒๓-๖๓๒๕ 
๔. อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น G (ฝ่ายธรรมวิจัย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
สถานที่รับสมัคร
๑. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กองทะเบียนและวัดผล
วัดมหาธาตุฯ  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐  ห้อง ๓๑๐ (มุขตะวันตก) ชั้น ๓  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑  ภายใน ๑๑๐๕ 
๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กองทะเบียนและวัดผล  อาคารเรียนรวม  โซน ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒  แฟ๊กซ์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๓

ติดต่อสอบถามที่

๑. กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุฯ  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐  ห้อง ๓๑๐ (มุขตะวันตก) ชั้น ๓  โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑  ภายใน ๑๑๐๕
๒. กองทะเบียนและวัดผล  อาคารเรียนรวม  โซน ชั้น ๓ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒ หรือ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒, ๘๔๑๘, ๘๔๑๙

http://register.mcu.ac.th/   

http://www.facebook.com/regmcu


แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "มส.และมจร"เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล  
  มส.เห็นชอบพิธีตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวง ร. ๑๐ ด้านมจร.วังน้อย จัดที่อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  
  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ยุคดิจิตอล” เนื่องในงาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์  
  "พระพรหมบัณฑิต"ยกเคส13ชีวิตหมูป่าติดถ้ำยุคดิจิตทัล สะท้อนจิตอาสาโลก  
  "ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร"เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า  
  "มจร"ลงนาม MOU ม.โปแลนด์ปั้นหลักสูตรร่วมสาขาสันติศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕