หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๐๒/๐๓/๒๐๑๒ เข้าชม : ๑๖๙๓๘ ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Share
รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕
รับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

 

 ขายใบสมัคร 
๑๙  มกราคม ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕
รับสมัคร
๑  กุมภาพันธ์ ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
สอบข้อเขียน
๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
สอบสัมภาษณ์
๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
ประกาศผลสอบคัดเลือก
๒๔
  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
สถานที่สอบ
- วัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
๒๙ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
เปิดภาคการศึกษา
  มิถุนายน  ๒๕๕๕
คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
คณะพุทธศาสตร์   
                                                     
- สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา  ศาสนา (บรรพชิต)
- สาขาวิชา  ภาษาสันสกฤต (บรรพชิต)   
- สาขาวิชา  ปรัชญา  (บรรพชิต/คฤหัสถ์)  
- สาขาวิชา  พระอภิธรรม (คฤหัสถ์)        
- พุทธศิลปกรรม (วิทยาเขตเชียงใหม่)
คณะครุศาสตร์                                                           
- สาขาวิชา  สังคมศึกษา (บรรพชิต/คฤหัสถ์)        
- สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ (บรรพชิต/คฤหัสถ์)       
- สาขาวิชา  การสอนพระพุทธศาสนา  (บรรพชิต/คฤหัสถ์)  

คณะมนุษยศาสตร์                                                                            

- สาขาวิชา  ภาษาไทย (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา
  ภาษาอังกฤษ  (บรรพชิต/คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา  พุทธจิตวิทยา (คฤหัสถ์)                 
- สาขาวิชา  จิตวิทยา (บรรพชิต/คฤหัสถ์)  
คณะสังคมศาสตร์                                                        
- สาขาวิชา  รัฐศาสตร์ ๒ วิชาเอก คือ
  ๑. วิชาเอกการปกครอง (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 
  ๒. วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (บรรพชิต/คฤหัสถ์)      

- สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ (บรรพชิต/คฤหัสถ์)      
- สาขาวิชา  สังคมวิทยา  (บรรพชิต)       
- สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ (บรรพชิต) 

สถานที่ขายใบสมัคร
๑. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กองทะเบียนและวัดผล  วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐  ห้อง ๓๑๐ (มุขตะวันตก) ชั้น ๓  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑  ภายใน ๑๑๐๕

๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กองทะเบียนและวัดผล  อาคารเรียนรวม  โซน ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒ 
๓. ฝ่ายธรรมวิจัย  ห้อง ๑๐๖  อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุฯ  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  โทร. ๐๒-๖๒๓-๖๓๒๕ 
๔. อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น G (ฝ่ายธรรมวิจัย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
สถานที่รับสมัคร
๑. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กองทะเบียนและวัดผล
วัดมหาธาตุฯ  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐  ห้อง ๓๑๐ (มุขตะวันตก) ชั้น ๓  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑  ภายใน ๑๑๐๕ 
๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กองทะเบียนและวัดผล  อาคารเรียนรวม  โซน ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒  แฟ๊กซ์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๓

ติดต่อสอบถามที่

๑. กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุฯ  ท่าพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐  ห้อง ๓๑๐ (มุขตะวันตก) ชั้น ๓  โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑  ภายใน ๑๑๐๕
๒. กองทะเบียนและวัดผล  อาคารเรียนรวม  โซน ชั้น ๓ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒ หรือ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒, ๘๔๑๘, ๘๔๑๙

http://register.mcu.ac.th/   

http://www.facebook.com/regmcu


แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕