หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
งานทำบุญอายุวัฒนมงคลและจัดงานสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ
วันที่ ๑๒/๐๙/๒๐๑๓ เข้าชม : ๓๙๓๒ ครั้ง

ด้วยวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๖ เป็นมงคลสมัยคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตโต ป.ธ.๙, ดร. ศ.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

     เมื่อถึงอภิลักขิตกาลวันดังกล่าวเวียนมา ถึง  คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  ได้แสดงความรักสมัครสมานด้วยการจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลถวายเป็นมหาเถรบูชา  โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ท่านสาธุชนและศิษยานุศิษย์ทั่วไป  อันเป็นเครื่องหมายแห่งความกตัญญูบูชา  นำมาซึ่งเกียรติคุณสำคัญของสำนักวัดประยุรวงศาวาส   และตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้กำหนดจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลและจัดงานสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร   จึงขอเชิญและอาราธนาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้ 


ติดต่อสอบได้ที่ พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ โทร. ๐๘๑-๓๗๑-๔๖๕๐ 
******************************************************

ที่มา : http://www.watprayoon.com/


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕