หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบประเทศฮังการี
วันที่ ๑๖/๐๙/๒๐๑๓ เข้าชม : ๒๔๖๒ ครั้ง


 
         ๒๙–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร (พระครูครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบประเมินผล (พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิต) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ (นายสรายุทธ์ อุดม) และ พระ ดร.แสงเฮือง นรินฺโท ได้ไปร่วมประชุมเตรียมเปิดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์ธรรมเกท เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี

          โดยได้ประชุมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เข้าพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบปะผู้บริหารสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าเยี่ยมชมสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี และได้เยี่ยมชมเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ (ฯพณฯ สมปอง สงวนบรรพ์) ณ ทำเนียบเอกอัครราทูต

        พร้อมกันนี้ ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานของวิทยาลัย โดยมีประธานผู้ก่อตั้งวิทยาลัย และคณะผู้บริหารอำนวยความสะดวกทั้งนี้ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของฮังการีให้เปิดการศึกษาตามหลักสูตรของ มจร ได้  


แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕