หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กำหนดการจัดพิธีถวายและมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นิสิตต่างประเทศ
วันที่ ๑๖/๐๙/๒๐๑๓ เข้าชม : ๓๕๔๒ ครั้ง

กำหนดการกองทุนพระพรหมบัณฑิต : ประยูร ธมฺมจิตฺโต จัดพิธีถวายและมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นิสิตต่างประเทศ วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา


กำหนดการกองทุนพระพรหมบัณฑิต : ประยูร ธมฺมจิตฺโต

จัดพิธีถวายและมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นิสิตต่างประเทศ

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

 

๙.๐๐ น.        ลงทะเบียนรับบัตร  (แยกคณะ /มีเครื่องหมายติดอก) ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๑

๐๙.๓๐ น.      ผู้เข้ารับทุน (ห่มดอง รัดอก) พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี และซักซ้อมพิธีการ

๐๙.๕๐ น.      คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และผู้รับทุน

                  พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี

๑๐.๐๐ น.      พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี ม จ ร ประธานในพิธี

                  เดินทางมาถึงมณฑลพิธี

                  - ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการฯ ถวายการต้อนรับ

                  - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย

                  - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฯ

                    กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี

                  - รองประธานคณะกรรมการฯ อ่านรายนามผู้บริจาคสมทบทุนเข้าถวายทุน

                    ต่อประธานในพิธี

                  - รองประธานคณะกรรมการฯ ขานรายนามผู้รับทุนเข้ารับทุนการศึกษาสงเคราะห์

                    ระดับปริญญาเอก – โท – ตรี ตามลำดับ

                  - ประธานในพิธีถวายทุนและมอบทุนแก่นิสิตตามลำดับ

                  - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

                  - เสร็จแล้ว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล งานอายุวัฒนมงคล

                  ของพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี

๑๐.๓๐ น.      พิธีเจริญพระพุทธมนต์

๑๑.๐๐ น.      - ฉันภัตตาหารเพล ณ หอฉัน ชั้น ๒ 

                  - อธิการบดีกล่าวสัมโมทนียกถาและให้โอวาท

                  - พระสงฆ์อนุโมทนา

                  - ศิษยานุศิษย์และสาธุชน ถวายสักการะแด่พระพรหมบัณฑิต ในโอกาส

                    อายุวัฒนมงคล   

                  เสร็จพิธี

*******                 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕