หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมวินัยนิสิต
วันที่ ๓๐/๐๙/๒๐๑๓ เข้าชม : ๑๙๙๓ ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

พระธรรมปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

พระครูบวรสิกขการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 

 

 

พระมหาวิลัย สมาจาโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ได้ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมวินัยนิสิตโดยประสานงานหางบประมาณ ให้องค์กรนิสิตได้ไปศึกษาดูงานการดำเนินงานขององค์กรนิสิตที่มหาวิทยาลัยบุรพา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา 

พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยนิสิต โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ห้องประชุมโซน เอ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕