หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยฯจัดอบรมงานวิจัยร่วมกับวิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ ๒๒/๐๔/๒๐๑๔ เข้าชม : ๑๑๙๑ ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มจร วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
          ต่อจากนั้น พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายเรื่อง“ทำข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรจึงจะได้รับทุน” พร้อมกันนี้ ได้จัดคลินิกนักวิจัย   เพื่อให้คำปรึกษาประเด็นและกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีพระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร., พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,ดร., ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน, และ รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและเสนอแนวคิด เกี่ยวกับประเด็นวิจัยเพื่อให้นักวิจัยนำไปจัดข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป
          การอบรมครั้งนี้ มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการอบรม จำนวน 120 รูป/คน ประกอบด้วยวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์เลย ห้องเรียนร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการมหาสารคาม เป็นต้น
 

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕