หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
๒ พ.ค. ๕๗ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ และงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๒
วันที่ ๒๒/๐๔/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๕๑๐ ครั้ง

               ในวันศุกร์ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขออาราธนา/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไป ร่วมงานพิธีเปิดห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ และงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๒

               กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบห้องสมุดศาสตาราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ พิธีมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น พิธีถวายภัตตาหารเพลแต่พระงค์ ๘๖ รูป รดนำขอพร ๓ บูรพาจารย์ คือ ศาสตราย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์พิเศษอดีศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร และปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง "บทบาทของศาสนาและปรัชญาต่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองไทยปัจจุบัน" โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อภิปรายโดย ศ.กีรติ บุญเจือ, รศ.สิวลา ศิริไล,รศ.พิเชฏฐ์ กามามเกษตร์ และ ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

                ดาวน์โหลดกำหนดการ
               มีรถออกจาก วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เวลา ๐๗.๐๐ น. ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธรรมวิจัย วัดมหาธาตุ 02-226-6027 ต่อ 1000


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕