หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
จี้สถาบันผลิตครูสอนจริยธรรมนักศึกษา
วันที่ ๒๕/๐๔/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๕๕๓ ครั้ง

"คุรุสภา"สะกิดสถาบันผลิตครูสอนสอดแทรกจริยธรรมให้นักศึกษา ระบุพระและฆราวาสที่จบจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มีคุณธรรมในวิชาชีพ 

วันนี้ (24 เม.ย.) ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงมาตรฐานการผลิตครูของสถาบันต่าง ๆ ที่ควรจะเข้ามามีส่วนในการแก้ปัญหาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพครู ตั้งแต่กระบวนการผลิต โดยต่อไปหลักสูตรควรต้องเน้นสอนความมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในวิชาชีพให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในปัจจุบัน โดยบอร์ดคุรุสภาได้มีมติรับรองปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 ของวิทยาลัยสงฆ์ 6 แห่ง ซึ่งเปิดให้ฆราวาสหรือคนทั่วไปเข้าไปเรียนร่วมได้

“เท่าที่ผู้ที่จบจากวิทยาลัยสงฆ์และออกไปเป็นอาจารย์หรือครูในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการเรียนการสอนมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกเข้าไปอยู่ตลอด ดังนั้นจึงทำให้พระหรือฆราวาสที่ร่วมเรียนด้วยเกิดการซึมซับ และจบมาเป็นครูหรืออาจารย์ที่ดีในโรงเรียน ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้มีการสอดแทรกในเรื่อคุณธรรมจริยธรรม เข้าในในการเรียนการสอน หากสถาบันผลิตครูนำไปเป็นแบบอย่าง เพิ่มการเรียนการสอนเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น เชื่อว่าจะสามารถผลิตครูที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครูที่ดีได้อย่างแน่นอน” ศ.ดร.ไพฑูรย์กล่าว

สำหรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550 ที่คุรุสภาให้การรับรอง มีดังนี้ 1.สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 2.สาขาสังคมศึกษา มจร. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จังหวัดลำพูน 3.สาขาสังคมศึกษา และสาขาการสอนภาษาไทย มจร.วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4.สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จังหวัดลำปาง 5.สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัดนครพนม และ 6.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.)วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา; หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 24 เมษายน 2557

สืบค้น; สมหมาย สุภาษิต


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕