หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เคาะแล้ว! 6วิทยาลัยสงฆ์ผุด'พุทธศาสตรบัณฑิต' เรียน5ปี
วันที่ ๒๕/๐๔/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๙๐๖ ครั้ง

 

        มติที่ประชุมคุรุสภารับรองปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ 5 ปีของวิทยาลัยสงฆ์ 6 แห่ง แนะมหาวิทยาลัยควรเน้นสอนศีลธรรม จริยธรรมมากขึ้น...

        ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงมาตรฐานการผลิตครู ของสถาบันต่างๆ ที่ควรจะเข้ามามีส่วนในการแก้ปัญหาเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพครู ตั้งแต่กระบวนการผลิต โดยต่อไปหลักสูตรควรจะต้องเน้นสอนความมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในวิชาชีพให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังเช่นปัจจุบัน โดยล่าสุดคณะกรรการคุรุสภา มีมติรับรองปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 ของวิทยาลัยสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง โดยวิทยาลัยดังกล่าวฆราวาส หรือคนทั่วไปก็สามารถเข้าไปเรียนร่วมได้ ซึ่งเท่าที่ดูครูพระที่จบจากวิทยาลัยสงฆ์และออกไปเป็นอาจารย์ หรือครูในสถาบันการศึกษาต่างๆ จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการเรียนการสอน มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกเข้าไปอยู่ตลอดทำให้พระหรือฆราวาสที่ร่วมเรียนด้วยเกิดการซึมซับ และจบมาเป็นครูหรืออาจารย์ที่ดีในโรงเรียนต่างๆ หากสถาบันผลิตครูนำไปเป็นแบบอย่าง เพิ่มการเรียนการสอนเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น เชื่อว่า จะสามารถผลิตครูที่มีทั้งความรู้ทางวิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครูที่ดีได้อย่างแน่นอน

    สำหรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 ที่คุรุสภาให้การรับรองดังนี้ 
1. สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก 
2. รับรองสาขาสังคมศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จ.ลำพูน 
3. สาขาสังคมศึกษา และสาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
4. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จ.ลำปาง 
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จ.นครพนม 
6. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่.

ที่มา; หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 25 เมษายน 2557

สืบค้น; สมหมาย สุภาษิต


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕