หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระพรหมบัณฑิต นั่งอธิการบดี มจร สมัยที่ 5
วันที่ ๒๑/๐๕/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๒๒๕ ครั้ง

วันนี้( 21 พ.ค.) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และเจ้าคณะภาค 2  เป็นอธิการบดีมจร. ซึ่งพระบัญชาดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงฆ์จะไม่มีการ กำหนดว่าผู้ที่จะมาเป็นอธิการบดีจะสามารถเป็นได้กี่สมัย เนื่องจากคณะสงฆ์มีบุคลากรน้อยจึงไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์ในกรณีดังกล่าวไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ในมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ระบุว่า สมเด็จพระสังฆราชจะได้ทรงแต่งตั้งอธิการบดีจากพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตาม มาตรา 26 โดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมาตรา 26 ระบุว่า อธิการบดี และรองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า จาก มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขณะที่ มาตรา 25 วรรคสอง ระบุว่า อธิการบดีมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และสมเด็จพระสังฆราชจะทรงแต่งตั้งใหม่อีกได้ สำหรับพระพรหมบัณฑิต ได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมจร. ครั้งแรกเมื่อปี 2540 เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวรมุนี และจากนั้นได้รับความวางใจจากคณะสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมจร.มาโดยตลอด จนกระทั่งปัจจุบันซึ่งนับเป็นสมัยที่ 5 แล้ว

 

วันพุธ 21 พฤษภาคม 2557


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕