หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ม.บูรพาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ อธิการบดี มจร
วันที่ ๓๐/๐๕/๒๐๑๔ เข้าชม : ๓๔๗๕ ครั้ง

มหาวิทยาลัยบูรพา ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา แด่พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร. โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน, ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ถวายปริญญาฯ, ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยฯ ม.บูรพา ถวายครุยปริญญาฯ บ่าย 2 โมง จันทร์ 26 พฤษภาคม 57 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มจร.วังน้อย อยุธยา

        เมื่อวันที่ 26  พ.ค. ที่ห้องประชุมอาคาร มวก. 84 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยพูรพา พร้อมด้วย ศ.นายแพทย์ สมพล พงษ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณะร่วมประกอบพิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา แด่พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดี มจร. และเจ้าคณะภาค 2 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธี

       หลังจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ตามลำดับแล้ว ศ.นายแพทย์ สมพล อ่านคำประกาศเกียรติคุณ พระพรหมบัณฑิต มีความโดยสรุปว่า พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานทั้งด้านวิชาการและด้านการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีผลงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติ หลักธรรมคำสอน คุณธรรม ปรัชญา การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสันติ พัฒนาชีวิตและสังคมไทย พัฒนาคณะสงฆ์ภาค 2 และพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการขยายการศึกษาไปยังต่างประเทศ

       “พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้จรรโลงพระพุทธศาสนา นอกจากเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฯแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตประจำวัดธัมมาราม ที่รัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้บรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ นิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งยังได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการการจัดประชุมทางศาสนาในโอกาสสำคัญต่างๆ ในระดับชาติและระดับโลก จึงทำให้ได้รับรางวัลและเกียรติยศเป็นอันมาก จึงควรค่าแห่งการยกย่องเป็นแบบอย่าง สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา แด่พระพรหมบัณฑิต ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป” อธิการบดี ม.บูรพา กล่าว

 

โอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า ขออนุโมทนากับมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้จัดพิธีถวายปริญญาอันสูงส่งในครั้งนี้ ด้วยมหาวิทยาลัยฯคงพิจารณาแล้วว่า ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตนั้น เป็นพระมหาเถระที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติดีพร้อมทุกประการ สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูง จึงได้มติให้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา แด่ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต เพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำหน้าที่เพื่อการคณะสงฆ์และประเทศชาติสืบต่อไป 

 

ที่มา : สมหมาย สุภาษิต และ Potomcu Prmcu


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕