หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ปี ๕๗
วันที่ ๐๗/๐๖/๒๐๑๔ เข้าชม : ๔๗๓๙ ครั้ง

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสอบข้อเขียนผู้สมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พ.ค. ๒๕๕๗ และสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ พ.ค. ที่ผ่านมานั้น  บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรับเข้าศึกษาในแต่ละระดับ/สาขาดังนี้

<<<
. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (พระไตรปิฏกศึกษา) >>>

<<<   ๒  ระดับปริญญาโท ภาคปกติ-และภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์) >>>

<<< 
๓ ระดับปริญญาเอก (ภาษาไทย) >>>

<<<
4. Name List of Applicants Who Have Passed the Entrance Examination to the Doctoral Programme in Buddhist Studies(Plan 1.1) Academic Year 2557 BE/2014 >>>

 


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕