หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
โครงการปริญญาโท สันติศึกษาเตรียมปฐมนิเทศต้อนร้บครอบครัววิศวกรสันติภาพ รุ่นที่ ๒
วันที่ ๐๔/๐๖/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๕๑๔ ครั้ง

       ตามที่โครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดการสอบคัดเลือก "วิศวกรสันติภาพ" (Peace Engineer) ที่พระภิกษุ และคฤหัสถ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ ๒  จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ รูป/คนนั้น  โครงการฯ จะนำนิสิตจำนวนดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ  ตั้งแต่วันที่ ๖ ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

 

     กิจกรรมการปฐมนิเทศ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแค้มป์สน จ.เพชรบูรณ์ นับว่าเป็นการก้าวแรกของการต้อนรับ “ครอบครัววิศวกรสันติภาพ รุ่นที่ ๒"  อย่างเป็นทางการ เพื่อใช้สถานที่ดังกล่าว เรียนรู้ เข้าใจ และจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกัน  อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างสันติบารมีต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้าง ในครอบครัว ชุมชน และสังคม  ตามความมุ่งหมายของโครงการที่มุ่งจะให้มาเพื่อเรียนรู้ และออกไปทำหน้าที่ในการสร้างสันติภาพ (Come to Learn Leave to Serve)

     กิจกรรมที่โครงการฯ และนิสิตรุ่นที่ ๒ ได้ออกแบบเอาไว้เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัววิศวกรสันติภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมด้านสันติภาพมากมาย เช่น  กิจกรรมสวดมนต์เพื่อสันติ ภาวนาเพื่อสันติ  เดินธรรมยาตราเพื่อสันติ กิจกรรมพี่พาน้องประคองสันติ พิธีจุดเทียนอุดมการณ์เพื่อสันติ และการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มเย็นแก่โลก  ในขณะเดียวกัน โครงการฯ จะเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ซึ่งเป็นการจุดประกายเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจต่อการเสริมสร้างสังคมสันติสุข โดยการเดินทางไปศึกษาดูงาน “ชุมชนสันติสุข” ในพื้นที่ตำบลปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

 

     โครงการปริญญาโท สาขาสันติศึกษา และนิสิต รุ่นที่ ๑  จึงถือโอกาสนี้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัววิศวกรสันติภาพ รุ่นที่ ๒ เพื่อร่วมก้าวไปการสู่การเสริมสร้างสันติภาพภายในให้รู้ ตื่น และเบิกบาน และนำศักยภาพดังกล่าวไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสันติภาพนอกให้เกิดความสันติสุข สอดรับวิสัยทัศน์ของโครงการที่ว่า “สันติศึกษา พัฒนาชีวิตและสังคม อุดมสันติ

 

สำนักงานโครงการปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา
www.ps.mcu.ac.th

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕