หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
วธ.แนะพระธรรมทูตตั้งศูนย์วัฒนธรรมในต่างแดน ชูหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่งานพุทธศาสนา
วันที่ ๐๓/๐๖/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๑๘๘ ครั้ง
  • ?หนุนพระธรรมทูตเผยแพร่วิถีชีวิตไทย?

 

วันนี้ (2 มิ.ย.) นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวในการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้ ว่า วัฒนธรรมเป็นผลมาจากความเชื่อทางศาสนา และศาสนาก็มีผลสะท้อนออกมาเป็นวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม  ตนจึงอยากให้พระธรรมทูต ได้ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้นานาประเทศได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจความเป็นไทยในทุกๆมิติด้วย ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ภาษา หลักคติความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแก่นแท้ของสังคมไทย

นายปรีชา กล่าวต่อไปว่า สิ่งสำคัญคือ การสร้างความเข้าใจต่อชาวต่างชาติเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยว่า ทำไมคนไทยจึงผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้ความรู้แก่เด็กรุ่นใหม่ และคนไทยในต่างแดน ได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย  พร้อมช่วยส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

“หากเป็นไปได้ผมอยากให้ พระธรรมทูต นำวัฒนธรรม ไปต่อยอดจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์วัฒนธรรมในต่างแดน อาจจะอยู่ในวัดก็ได้ โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระองค์ท่านได้สอนคนไทยมาโดยตลอดไปเผยแพร่ให้คนไทยในต่างแดนได้ปฏิบัติ ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี หากพระธรรมทูตบูรณาการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกับการเผยแพร่วัฒนธรรม เชื่อว่าจะสามารถสร้างแรงผลักดันให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจในพุทธศาสนา พร้อมๆกับเข้าใจวัฒนธรรมไทยไปพร้อมกัน  ทั้งนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเผยแพร่วัฒนธรรมในต่างประเทศนั้น พระธรรมทูตควรจะปรับบริบทการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ”ปลัดวธ.กล่าว.  

ที่มา; หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 2 มิถุนายน 57

ข้อมูล; สมหมาย สุภาษิต


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕