หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กองกิจการนิสิตเปิดกิจกรรม BCD Day วันแรกคึกคัก
วันที่ ๐๕/๐๖/๒๐๑๔ เข้าชม : ๓๑๐๓ ครั้ง

 

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้ทำพิธีเปิดโครงการ BCD Day "Big Cleaning Dormitory Day” โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.๙ ) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานได้ให้โอวาท มอบนโยบาย และกล่าวเปิดงาน

 

ในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ องค์กรนิสิต และมวลนิสิตทุกคณะทุกชั้นปีที่พักหอพัก และนิสิตมหาจุฬาฯ จิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาหอพักนิสิตให้ร่มรื่นสวยงาม  เริ่ม ต้นด้วยการทำความสะอาดด้านหน้าอาคารหอพักนิสิต ย้ายเรือนขยะไปตั้งในที่ที่เหมาะสม ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมด้านหน้าหอพักนิสิต และจัดวางม้าหินให้เหมาะสมกับการนั่งพักผ่อนให้เกิดความสุข ตามนโยบายที่ว่า “สร้างที่อยู่ให้เป็นสวรรค์”

       ก่อนจะปิด งานในช่วงท้ายกิจกรรมวันแรก พระเดชพระคุณได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ สามัคคีคือพลัมีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาหอพักนิสิตให้ร่มรืนสวยงามในวันนี้ อีกทั้งยังอนุโมทนาขอบคุณครอบครัวผลาศักดิ์ โดยคุญสุวิทย์ คุณรัตนา ผลาศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพพล เอนจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท เดนเซทสึ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเจ้าภาพน้ำปานะและจัดอุปกรณ์การทำความสะอาดมาถวายให้ความสะดวกในการ ทำงานและอนุโมทนาขอบคุณหน่วยงานสาธารณะสุข องค์กรบริหารส่วนตำบลลำไทร ที่จัดรถขยะมาช่วย จำนวน ๒ คัน

    

ภาพข่าวโดย : พระมหาวิลัย สมาจาโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  /คณะพุทธศาสตร์ รายงาน

 


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕