หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รวมภาพพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๐๖/๐๖/๒๐๑๔ เข้าชม : ๑๓๔๗ ครั้ง

  2 มิถุนายน 2557 พิธีเปิดการศึกษา 

 มจร. จัดพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 


โดยมี พระเดชพระคุณพระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน, 


-พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี ให้โอวาทนิสิตและปาฐกถาพิเศษ


-พระราชวรมุนี รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวถวายรายงาน, 

-พระศรีคัมภีรญาณ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พบปะนิสิตและให้โอวาท

-พระโสภณวชิราภรณ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พบปะนิสิตและให้โอวาท

-พระเมธีธรรมาจารย์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พบปะนิสิตและให้โอวาท

-รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พบปะนิสิต

-คณบดี ๔ คณะกล่าวต้อนรับนิสิิต


-พระสุกิจจ์ สุจิณฺโณ นายกองค์กรบริหารนิสิต มจร. นำนิสิตปฏิญาณตน ณ หอประชุม 48 พรรษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โดยที่ปีนี้ มหาจุฬาฯ ส่วนกลาง มีนิสิตปี 1-4 ทุกคณะ จำนวน 1,783 รูป/คน

 

 

ภาพและข่าวโดย นายบัญชา นารี

สถานที่่จัดโดย เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตทุกรูป/คน


แหล่งข่าว : กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕