หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะพุทธฯ จัดปฐมนิเทศและพุทธศาสตร์วิชาการสัมพันธ์ 15 มิ.ย. นี้
วันที่ ๐๘/๐๖/๒๐๑๔ เข้าชม : ๓๘๙๘ ครั้ง

 

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ พระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.๙ ) ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตร์ เตรียมการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตและพุทธศาสตร์วิชาการสัมพันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘. พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

  

 

                 ในงานมีกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะพุทธศาสตร์ (ส่วนกลาง) ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการในกำกับของคณะพุทธศาสตร กิจกรรมสัมมนาวิชาการ  การจัดนิทรรศการ ปรับภูมิทัศน์คณะ ทอดผ้าป่า และ ถวายคัมภีร์พุทธศาสตร์  มีผู้ร่วมงานประมาณ ๕๐๐ รูป/คน จึงขอนิมนต์/เชิญทุกท่านร่วมงาน รายละเอียดตามกำหนดการ

  

 

อนึ่งในงานมีพิธีสร้างปัญญาบารมีถวายคัมภีร์พุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นพิธีสำคัญเปิดโอกาสให้กับพุทธศาสนิกชนที่ประสงค์จะสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรร่วมถวายพระไตรปิฏก คัมภีร์อรรถกถาและฎีกา เพิ่มพูนบุญกุศลราศีให้กับตนเองตามกำลังศรัทธา


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕