หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ส่วนหอสมุดกลาง : ขอเชิญร่วมมหกรรมอาเชียนและตลาดหนังสือสืออาเชียน ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
วันที่ ๒๔/๐๖/๒๐๑๔ เข้าชม : ๑๘๖๒ ครั้ง

                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งคณะสงฆ์ไทย กำหนดจัดมหกรรมภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมอาเซียน ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

                        ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหนังสือ ได้จัดตลาดนัดหนังสืออาเชียน ร่วมกับงานดังกล่าวด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ได้คัดเลือกรายชื่อหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด ประจำปี ๒๕๕๗ หรือเลือกซื้อเป็นสมบัติส่วนตัว จากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโดยตรง และเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

                        ในการนี้ ส่วนหอสมุดกลาง จึงนิมนต์/เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ประชาชนทั่วไป ร่วมซื้อหนังสือถวายเป็นสมบัติมหาวิทยาลัย เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรและผู้สนใจได้ยืมอ่านต่อไป โดยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดกิจกรรมตักบาตรหนังสือหน้างานในวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
                         ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายหนังสือสนใจร่วมงานติดต่อที่ พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง 089-203-3975089-203-3975 หรือ  E-mail: srithont@hotmail.com, srithont@mcu.at.th  รับไม่เกิน ๒๐ แผง


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕