หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานที่'ยูเอสเอ'
วันที่ ๒๙/๐๖/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๔๒๘ ครั้ง

 

 

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานที่'ยูเอสเอ' : เยือนถิ่นเรือนธรรม โดยพาบุญมา

 

                ในระยะเวลาประมาณ ๓๐ ปี คนในซีกโลกตะวันตก นำโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ได้หันมาสนใจภูมิปัญญาทางพุทธศาสนา และได้นำวิธีเจริญสติ (Mindfulness Meditation) หรือวิปัสสนากรรมฐาน (Vipassana Meditation) หรือ ปัญญาภาวนา (Insight Meditation) มาใช้ในการแก้ปัญหาความทุกข์ อันเกิดขึ้นจากทั้งสุขภาพกายและจิต โดยจัดเป็นการฝึกอบรม เรียกว่า "การเจริญสติเพื่อลดความเครียด" (Mindfulness-Based Stress Reduction หรือ MBSR) รวมทั้งการฝึกอบรมในรูปแบบอื่นที่คล้ายกัน โดยปรับให้ไม่มีรูปแบบทางศาสนา (non-religious) และไม่ทำให้เป็นเรื่องที่ลี้ลับ (non-esoteric) ให้แก่ทั้งผู้ที่เจ็บป่วยทางกายและจิต และผู้ที่มิได้เจ็บป่วย
                นอกจากนี้ ชาวตะวันตกยังนำการเจริญสติ หรือวิปัสสนากรรมฐาน ไปใช้เพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Quotient หรือ EQ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ การทำงาน การพัฒนาอาชีพ การสร้างปฏิสัมพันธ์ และมนุษยสัมพันธ์ อีกด้วย

                พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม หรือ "เจ้าคุณไสว" บอกว่า การเปิดสอนวิปัสสนากรรมฐานเป็นนโยบายหลักของ มจร. ในงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาตั้งแต่รุ่นแรก ซึ่งสอดคล้องกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ทำให้นโยบายดังกล่าวสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น พระธรรมทูตที่มาปักหลักตั้งมั่นในอเมริกาทั้งในส่วนการพัฒนาศาสนวัตถุ และจิตใจ โดยเฉพาะวัดนวมินทรราชูทิศ คือสิ่งที่แสดงถึงความสำเร็จของคณะสงฆ์ไทยและเป็นหน้าตาให้แก่ประเทศไทย ที่สำคัญวัดไทยในอเมริกาเกือบทุกวัดมีการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งถือเป็นหัวใจของการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้ 
                เมื่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์มาดูแลพระธรรมทูต ท่านก็เน้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก จริงๆ แล้วมีการสอนวิปัสสนาทุกวัด ทั้งนี้เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ มจร.ได้มีโอกาสทำงานและเข้าร่วมประชุมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จึงมีการเสนอให้วัดในสังกัดเปิดสำนักวิปัสสนา แรกเริ่มมี ๒ วัด คือ วัดพุทธโอเรกอน และ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งมีหลวงตาชี เป็นวิปัสสนาจารย์ใหญ่ จากนั้นมีการขยายเพิ่มอีก ๑ แห่ง คือ วัดหทัยนเรศน์ และปีนี้ได้เปิดเพิ่มอีก ๑ แห่ง คือ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนวมินทรราชูทิศ (The NMR Buddhist Meditation Center) ตั้งอยู่ภายในวัดนวมินทรราชูทิศ โดยมีแผนว่าจะเปิดเป็นศูนย์วิปัสสนานานาชาติ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ และความรับผิดชอบ ของ มจร. ณ เมืองเรย์นแฮม ใกล้เมืองเคมบริดจ์-นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
                "การเปิดสอนวิปัสสนากรรมฐาน เป็นนโยบายหลักของ มจร. ในงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาตั้งแต่รุ่นแรก ซึ่งสอดคล้องกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ทำให้นโยบายดังกล่าวสัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น ในฐานะที่เป็นกรรมการร่างหลักสูตรพระธรรมทูตตั้งแต่ต้น จนถึงรุ่นที่ ๒๐ ได้สัมผัสกับพระธรรมทูตมาตลอด ได้เห็นพัฒนาการของพระธรรมทูตที่ประสบผลสำเร็จหลายเรื่อง เช่น งานสอนวิปัสสนากรรมฐาน มีทั้งคนไทยและท้องถิ่นมาร่วมฝึกปฏิบัติ ในส่วนของงานเผยแผ่นั้น ประสบความสำเร็จยิ่งกว่า โดยมีเครื่องชี้วัด คือ คนท้องถิ่นเข้าวัดมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาก็เข้ารับบริการมากขึ้น นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายพระธรรมทูตให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น" เจ้าคุณไสวกล่าว

ที่มา;คมชัดลึก 27 มิถุนายน 2557

ข้อมูล; สมหมาย สุภาษิต

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕