หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบนโยบายการทำงาน
วันที่ ๐๓/๐๗/๒๐๑๔ เข้าชม : ๑๗๘๑ ครั้ง

วันนี้ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวนโยบายการบริหารและการพัฒนางานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการตรวจสอบภายใน โดยใช้ระบบสารสนเทศ" เพื่อเป็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยเน้นว่าการทำงานต้องเข้าสู่ระบบ มีระเบียบปฏิบัติที่เหมือนกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มีความทันสมัย พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงที 

พร้อมกันนี้ พระเดชพระคุณ ได้มอบคุณธรรม ๕ ประการ เพื่อให้บุคลากรได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน คือ

๑) ให้มีความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ต่อหน้าที่การงาน

๒) ให้มีความกตัญญู ต่อบุคคล ต่อสถาบัน ต่อสถานที่ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า

๓) ให้รู้จักหน้าที่ รับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ

๔) มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

๕) มีจิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับงานส่วนรวม ช่วยเหลือเพื่อร่วมงานตามความสามารถที่จะช่วยได้

โดยในการนี้ มีการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์หลัก มจร http://www.mcu.ac.th/


แหล่งข่าว : สำนักงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕