หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๕๖ ในระดับ"ดี"
วันที่ ๐๙/๐๗/๒๐๑๔ เข้าชม : ๑๙๑๗ ครั้ง

วันนี้ (๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๑๕ น.) ผู้บริหาร นำโดยพระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับประชุมรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการนำโดย ผศ.ดร. ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย พระครูภาวนาโพธิคุณ,ดร. จาก วข.ขอนแก่น, ผศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์ วข.นครราชสีมา, ผศ.ดร. วรกฤต เถื่อนช้าง และ อ.ธนู ศรีทอง จาก วข.สุรินทร์ ซึ่งได้เริ่มทำการตรวจประเมินฯ ด้วยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลการ นิสิต ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ใช้บัณฑิตต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม เป็นต้นมา ซึ่งคณะกรรมการได้รายงานผลการตรวจประเมิน ทุกองค์ประกอบ-ตัวบ่งชี้ ฯลฯ สรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๗ (ผ่านการประเมินอยู่ในระดับดี) ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยสามารถทักท้วงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาด เพื่อให้คณะกรรมการปรับคะแนนได้อีกภายในเวลา ๗ วันหลัง
ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕