หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มส.ตั้งพระพรหมบัณฑิตคณะเลขาฯผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราช
วันที่ ๑๑/๑๑/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๙๔๘ ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ห้องประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)พุทธมณฑล จ.นครปฐม  นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุม มส. ว่า ที่ประชุมมส. ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง คณะเลขานุการ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย

๑.พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานคณะเลขานุการ

๒. พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส เป็นรองประธานคณะเลขานุการ

๓. พระราชสุตาภรณ์ วัดปากน้ำฯ  คณะเลขานุการ

๔.พระราชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำฯ  คณะเลขานุการ

๕. พระมหาศาสนมุนี วัดปากน้ำฯ  คณะเลขานุการ

โดยให้คณะเลขานุการฯมีอำนาจหน้าที่ในการสนองงาน กลั่นกรองงาน และเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติศาสนกิจของผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช และปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ และประกาศ ของมหาเถรสมาคม และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 10-11-2557

เพิ่มเติม : ขอขอบคุณ Thorn Kanokrat ที่เอื้อเฟื้อภาพ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕