หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนนิสิตและการเงิน
วันที่ ๑๘/๑๑/๒๐๑๔ เข้าชม : ๑๑๗๙ ครั้ง

 

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ซึ่งเป็นส่วนจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีพระครูสิริสุตานุยุต ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนนิสิตออนไลน์และการเงินที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนิสิต ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากสำนักทะเบียนและวัดผล และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม รักษาการผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ รักษาการผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ นักวิชาการศึกษา และพระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เดินทางมาดูระบบไอทีที่เกี่ยวข้องงานทะเบียนนิสิตด้วยในครั้งนี้ด้วย ในการอบรมตลอด 2 วันนี้ ทีมอบรมได้แบ่งหน้าที่กันในการแนะนำเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ พระมหาถวิล ดูแลระบบการเงินที่เกี่่ยวข้องกับงานทะเบียน และการปริ้นใบเสร็จผ่านระบบทะเบียนนิสิต พระมหาปัญญา ดูแลการกรอกเกรดออนไลน์ การประเมินผู้สอนออนไลน์ และงานประมวลผลการศึกษา พระมหากฤษฎา ดูแลงานทะเบียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตัั้งแต่ต้นจนจบ พระมหาชำนาญ ดูแลงานระบบเครื่อข่ายงานทะเบียนนิสิต และระบบต่างๆของงานทะเบียนนิสิต

 

 แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕