หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พิธีวางศิลาฤกษ์มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งรัฐฉาน
วันที่ ๒๔/๑๑/๒๐๑๔ เข้าชม : ๑๕๗๕ ครั้ง

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้แทนมหาวิทยาลัย นำโดย พระมหาชะเอม สุวีโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งรัฐฉาน ณ เมืองตองกยี รัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์ โดยได้รับการประสานงานจากเลขานุการคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสงฆ์ รัฐฉาน มีเจ้าสาย หมอกคำ รองประธานาธิบดีสหภาพเมียนมาร์ ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์

 

          ในการริเริ่มก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งรัฐฉาน เป็นความดำริของคณะสงฆ์แห่งรัฐฉาน (ไทยใหญ่) ที่มีความประสงค์จะสร้างสถาบันอุดมศึกษาสำหรับเป็นที่ศึกษาหาความรู้ของคณะสงฆ์แห่งรัฐฉาน ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากการประสานงานของพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาคำหมาย ธมฺมสามี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์ และพุทธศาสนิกชนชาวไทย จึงทำให้เกิดการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์แห่งรัฐฉานดังกล่าว


 


แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕