หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคายจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและการเงิน
วันที่ ๐๓/๑๒/๒๐๑๔ เข้าชม : ๑๘๓๖ ครั้ง

สำนักวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและการเงิน โดยมีพระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์,ดร รองอธิกาบดี มจร วิทยาเขตหนองคาย และได้รับความร่วมมือจากวิทยากร สำนักทะเบียนและวัดผล โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม รก.ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต,พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ รก.ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา,พระมหากฤษดา กิตฺติโสภโณ นักวิชาการศึกษา และคณะ ให้การอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในด้านการกรอกเกรดออนไลท์/ฐานข้อมูลนิสิต/ระบบการเงินที่เชื่อมทะเบียนนิสิต/การรับสมัคร/การขึ้นทะเบียน/การวัดผลประเมินผล/ การกรอกเกรดออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต/การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์/การสำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้น มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมฯ จำนวน 30 รูป/คน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 


แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕