หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อาศรมบ้านดอกแดง เชียงใหม่ "พระบัณฑิตอาสา"บนยอดดอย
วันที่ ๐๔/๑๒/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๗๒๒ ครั้ง

 

ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงปีใหม่ อากาศบนดอย อากาศหนาวเริ่มมาเยือน 

"ช่วงเดือนนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต บนยอดดอย หากมีกิจกรรมทางศาสนาคน จะมาร่วมน้อยลง" ตามคำบอกเล่าของ "พระมหาฐานันดร เขมปัญโญ" พระบัณฑิตอาสาบ้านดอกแดง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ อธิบายแก่คณะผ้าป่าที่เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยการนำของกลุ่มพระวิทยากรกลุ่ม เพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ และ พญ.ปราณี ไกรลาศศิริ 

ก่อนหน้านี้ เวลามีงานบุญบนยอดดอยจะมีคนมาร่วมบุญเฉพาะในหมู่บ้านเท่านั้น แต่ในช่วงหลังเมื่อมีโครงการพระบัณฑิตอาสาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก เป็นสถาบันผลิต พระบัณฑิตออกมารับใช้พระพุทธศาสนาในหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง เย้า มูเซอ ลีซอ ม้ง ลัวะ อาข่า และไทยใหญ่ ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮองสอน และลำปาง 

โครงการพระบัณฑิตอาสานี้ กลายเป็นกำลังสำคัญในการรักษาพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามบนชาวเขา 

พระมหาฐานันดร เขมปัญโญ

เมื่อมีคณะผ้าป่าจากกรุงเทพฯเดินทาง มาที่อาศรมบ้านดอกแดง ชาวเขาเผ่าอื่นๆ ที่ห่างออกไปรวมถึงพระบัณฑิตอาสาในเขตพื้นที่ต่างๆ ก็จะเดินทางมาร่วมงานเพื่อกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างชาวเขาและพระบัณฑิตอาสาในเขตอื่นๆ ถือโอกาสนี้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและวิธีการแก้ไขร่วมกัน 

พระมหาฐานันดรเล่าถึงประสบการณ์การทำสถานีวิทยุตั้งแต่ปี 2555 ว่า "ออกอากาศ จนมีแฟนรายการท่านหนึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์จากอุบัติเหตุเคยคิดจะฆ่าตัวตาย พอได้ฟังรายการธรรมะที่ท่านออกอากาศ เธอคิดในใจว่ามีวิธีคิดแบบนี้ด้วยหรือ จึงอยากพบเลยนิมนต์ท่านไปเยี่ยม ปรากฏว่าบ้านของเธออยู่ห่างไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ท่านต้องเดินทางไกลไปเพื่อเยี่ยมและถือโอกาสพาคนในหมู่บ้านสวดมนต์ร่วมกันไปด้วย กลายเป็นโครงการธรรมสัญจรเยี่ยมเยียนและสวดมนต์ไหว้พระไปพร้อมกัน"

การเดินทางบนดอยไม่ใช่เรื่องง่าย ถนนหนทางส่วนใหญ่เป็นลูกรัง เป็นเนินสูง ไม่มีรถโดยสารหรือรถยนต์ส่วนตัวก็ต้องอาศัยรถจักรยานยนต์ขึ้นไป ล่าสุดมีพระบัณฑิตเดินทางด้วยวิธีนี้แล้วประสบอุบัติเหตุฟันหักไปหลายซี่ แต่ท่านเหล่านั้นไม่เคยร้องทุรนทุรายและไม่เคยท้อหรือบ่นว่าจะเลิก แต่ทุกท่านล้วนมีทั้งอดทนและเมตตากรุณา 
ปัจจุบัน อาศรมบ้านดอกแดง กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเขาเผ่าต่างๆ โดยการนำของพระมหาฐานันดรที่นำชาวบ้านร่วมกิจกรรม เช่น บวชป่าเพื่อรักษาป่าต้นน้ำ, สัจจะออมทรัพย์, ธรรมสัญจรสวดมนต์ตามบ้าน และสอนธรรมะ 50 โรงเรียนสัญจรถวายเป็นพระราชกุศล ฯลฯ 

ผลจากการทุ่มเททำหน้าที่ทั้งในฐานะของพระและบัณฑิต ทำให้มูลนิธิครูบาศรีวิชัย มอบโล่เกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น "รางวัลครูบาศรีวิชัย ประจำปี 2557" แก่พระมหาฐานันดร เขมปัญโญ เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูต่อพระนักเผยแผ่ผู้เสียสละบนยอดดอย

นายสมพงษ์ สกุลไพรวงศ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ "อะชิ" จิตอาสาแห่งบ้านดอกแดงถือเป็นกำลังหลักตอนนี้ เล่าถึงชีวิตก่อนหน้านี้ว่า เคยมาช่วยงานตั้งแต่ตอนเป็นพระบัณฑิต แล้วลาสิกขาไปทำงานอยู่ช่วงหนึ่ง ตอนหลังตัดสินใจมาช่วยทำวิทยุตามคำชักชวนของพระมหาฐานันดร ก่อนสถานีวิทยุจะถูกปิดด้วยเหตุผลทางการเมือง ตอนนี้จึงต้องกลายเป็นสารถีนำพระอาจารย์ไปตามหมู่บ้านเพื่อนำชาวบ้านสวดมนต์, ไปช่วยท่านสอนหนังสือตามโรงเรียน 

ขณะที่สังคมกำลังตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับพระว่าทำอะไรไม่เป็น หรือบางคนอาจคิดไปว่าพระมีความสุขไม่ต้องทำงานเหมือนชาวบ้าน ถ้าเราขึ้นไปบนดอยแล้วเห็นภาพพระบัณฑิตอาสาเหล่านี้ 

เราอาจได้คำตอบที่แตกต่างออกไปว่ายังมีพระที่จิตใจเสียสละ เป็นบัณฑิตที่รู้จักพัฒนานำพาสิ่งดีๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสอนธรรมะให้เข้าถึงคนบนดอย ปลูกจิตสำนึกให้คนรักชาติและธรรมชาติ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า 

เป็นปรากฏการณ์ที่สังคมไทยต้องรับรู้และช่วยกันสนับสนุนให้สิ่งดีๆ เหล่านี้ยังคงอยู่ต่อไป 

ผู้สนใจและร่วมสนับสนุนกิจกรรมของพระบัณฑิตอาสา คลิกเข้าดูได้ที่เฟซบุ๊ก อาศรมพระบัณฑิตอาสา บ้านดอกแดง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 


ที่มา; หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 1 ธันวาคม 2557 หน้า 28

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕