หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรูปใหม่
วันที่ ๒๓/๑๒/๒๐๑๔ เข้าชม : ๓๑๒๒ ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งที่ ๗๒๖/๒๕๕๗ ลงนามโดยพระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัย  ลงวันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗ (มีผลตั้งแต่ ๑ ธันวาคม) แต่งตั้งให้พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. อายุ ๔๕ พรรษา ๒๕ วิทยฐานะ ป.ธ.๗,พธ.บ.(อังกฤษ), ศศ.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีรูปเดิมได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25 ปี 2562  
  อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) ถวายรายงานและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์กรนิสิต มจร  
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  
  ขอนิมนต์ เชิญ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล  
  “รองอธิการบดี มจร ประชุมติดตาม และเตรียมข้อมูลเพื่อตั้งงบปี 63  
  'อธิการบดีมจร'ย้ำ!คุณูปการพุทธต่อสังคมโลกที่จีน  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕