หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี รับมอบถวายเช็ค จากนายเจริญ พรหมศร เพื่อร่วมสมทบทุนในการสร้างวัดมหาจุฬาฯ
วันที่ ๑๙/๑๒/๒๐๑๔ เข้าชม : ๒๖๕๐ ครั้ง

(วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗)  พระพรหมบัณพิต อธิการบดี รับมอบถวายเช็คจากนายเจริญ พรหมศร จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนในการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณ์

         และพร้อมกันนี้ ได้มีพิธีถวายกุฏิสงฆ์ คณะ ๒ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซื่งนายเจริญ พรหมศร รับเป็นเจ้าภาพบูรณปฏิสังขรณ์ จนแล้วเสร็จและสวยงาม เพื่อใช้เป็นที่รับรองอาคันตุกะ และบูรณปฏิสังขรณ์รั้วเหล็กภายในวัด ตลอดถึงถาวรวัตถุอื่นๆ อีก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน)
(กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน) 


 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕